xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Primære sundhedsvæsen

Enheden varetager opgaver vedrørende sundhedstilbud, der varetages af kommuner og praksissektor, samt kræft- og hjerteområdet.

Et væsentligt fokusområde er at understøtte sammenhæng og kvalitet i kommunernes sundhedstilbud samt et styrket tværsektorielt samarbejde. Enheden har desuden ansvar sundhedsaftalerne.

Tanja M. Popp, enhedschef

Tanja Popp

tmpo@sst.dk, habilitetserklæring

Tanja Popp blev ansat som sektionsleder i Sundhedsstyrelsen pr. 1. august 2019 og blev 1. september 2020 enhedschef for Primære Sundhedsvæsen.

Tanja er født i 1979 og er kandidat i statskundskab fra 2011. Tanja er også uddannet ergoterapeut i 2004.

Tanja har beskæftiget sig med tværsektorielt samarbejde, organisering og udvikling af kvaliteten af indsatserne i det primære sundhedsvæsen i en årrække.  Tanja har tidligere været ansat i Region Sjælland og Roskilde kommune. 

 

Line Riddersholm, sektionsleder

Line Riddersholm

liri@sst.dk, habilitetserklæring

Line Riddersholm blev konstitueret som sektionsleder for enheden Primære Sundhedsvæsen i september 2020.

Line er født i 1977 og er uddannet Professionsbachelor i ergoterapi i 2002 og Master i Sundhedspædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitet i 2006.

Line har været ansat i Sundhedsstyrelsen siden september 2016 og har inden da arbejdet som kvalitetskonsulent i Gladsaxe Kommune og Lektor på Københavns Professionshøjskole. I Sundhedsstyrelsen arbejder Line bl.a. med kommunale sundhedsindsatser, praksisområdet og forløb på tværs af sundhedsvæsenet. 

 

Louise Bredal Mørk Lauridsen, sektionsleder

lola@sst.dk

Louise Bredal Mørk Lauridsen blev sektionsleder for enheden Primære Sundhedsvæsen i oktober 2021.

Opdateret 03 JAN 2023