xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Specialeplan for radiologi

Kort specialebeskrivelse

Radiologi omfatter vejledning, udførelse og vurdering samt efterfølgende konferering med henvisende kliniske speciale af billedvejledte diagnostiske og terapeutiske procedurer. De billedvejledte diagnostiske og terapeutiske procedurer er baseret på konventionel røntgenteknik, ultralyd, CT-scanning, MR-scanning og fusionsmodaliteter som fx PET-CT-scanning.

Gældende specialevejledning

Placering af specialfunktioner i specialet samt krav til varetagelse heraf findes i specialevejledningen: 

Specialevejledning for radiologi af den 14. november 2023

Datoen afspejler den seneste opdatering af specialevejledningen. Ændringer er ofte nye godkendelser eller flytning af funktioner eller matrikler mm., ligesom der kan være tale om mindre redaktionelle ændringer.

Materiale

Specialerapport (historisk)

Specialerapporten fra 2008 er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante videnskabelige og faglige selskaber, regionerne og Sundhedsstyrelsen.

Specialerapporten dannede i sin tid udgangspunkt for udarbejdelsen af specialevejledningen, men er ikke siden blevet opdateret: Specialerapport for Diagnostisk radiologi

Medlemsliste for arbejdsgruppen vedr. Diagnostisk radiologi
Opdateret 14 AUG 2023