xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

RS-virus

Smitte med RS-virus (Respiratorisk Syncytial Virus) medfører luftvejsinfektion og rammer især børn mellem 1 måned til 2 år. Sygdommen forekommer hvert år i Danmark til vintertid (november til april).

Symptomerne på RS-virus er oftest milde, som ved anden forkølelse, men kan i nogle tilfælde, hovedsageligt hos små børn, medfører alvorlig sygdom. Infektionen er dog sjældent livstruende, men kan kræve behandling under indlæggelse.

RS-virus er langt den hyppigste årsag til indlæggelseskrævende luftvejsinfektion hos børn, men ældre og andre helbredssvækkede personer kan også udvikle alvorlig sygdom grundet infektion med RS-virus.

Information om RS-virus

Smitte

RS-virus smitter gennem små dråber fra fx host og nys. Smitten kan på denne måde overføres direkte fra person til person eller via overflader så som håndtag, legetøj eller lignende. Der går mellem 2 og 8 dage fra man bliver smittet til, man udvikler symptomer. Man er typisk smitsom i 1 uges tid, og der er risiko for at smitte andre inden, man selv udvikler symptomer.

Symptomer

Infektion med RS-virus giver forkølelseslignede symptomer som nys, løbende næse og hoste. Symptomerne er oftest overstået efter 1-2 uger. I nogle tilfælde, specielt hos børn (især under 6 måneder), ældre eller andre helbredssvækkede, kan infektionen medføre alvorlig sygdom med bl.a. lungebetændelse. 

Følgende symptomer kan være tegn på alvorlig sygdom hos børn, og barnet bør ses af en læge.

 • Hurtig vejrtrækning
 • Hvæsen eller indtrækninger ved vejrtrækning
 • Øget træthed, udmattelse eller slaphed
 • Hvis barnet ikke spiser og drikker som vanligt
 • Ved fravær af våde bleer
 • Alle børn under 6 måneder med feber (temperatur >38°) bør ses af en læge

Forebyggelse

Der findes ikke vaccination mod RS-virus. God hygiejne er den primære måde at forebygge smitte.

 • Vask hænder tit eller brug håndsprit
 • Blev hjemme ved sygdom og symptomer
 • Host og nys i ærmet
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Gør rent – særligt overflader, som mange rører ved.

Læs mere om god hygiejne til forebyggelse af smitsomme sygdomme her.

Behandling

Der findes ingen medicin mod RS-virus. Man vil afvente, at sygdommen går over af sig selv.

Ved milde symptomer kan dette gøres i hjemmet, mens der sørges for rigeligt væske- og fødeindtag. Forværres tilstanden, som beskrevet under symptomer, kan der være behov for indlæggelse.

Under indlæggelse gives behandling rettet mod symptomerne. Det kan være i form af ilttilskud på forskellig vis samt hjælp til væske- og fødeindtag. Ved komplikationer som lungebetændelse kan der være behov for antibiotikabehandling afhængigt af årsag. 

 

Yderligere information

Da børn ofte smitter hinanden, vil smitte mellem søskende og i daginstitutionen være hyppigt forekommende. For at mindske smitten mellem børn bør de generelle råd om god hygiejne følges både i hjemmet og i daginstitutionen. Barnet må komme i institution, når det er rask, som ved bl.a. influenza. 

Læs mere om forebyggelse af smitsomme sygdomme i daginstitutioner, skole m.v. her.

Opdateret 25 JAN 2023