xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Videreuddannelsen er samlet i tre regioner: Nord, Syd og Øst.

Videreuddannelsesregion Nord

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg

Tlf.: 78 41 08 00
E-mail: VUS@stab.rm.dk
www.videreuddannelsen-nord.dk

Sekretariatschef: Mads Skipper

 

Videreuddannelsesregion Syd

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Region Syddanmark
Den Lægelige Videreuddannelse
Boulevarden 76, 3. sal
7100 Vejle

Tlf.: 76 63 14 57
E-mail: videreuddannelsen@rsyd.dk
www.videreuddannelsen-syd.dk

Sekretariatschef: Tine Boesen Larsen

 

Videreuddannelsesregion Øst

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse
Region Øst
Gentofte Hospitalsvej 10 B
2900 Hellerup

Tlf. 38 66 99 30
E-mail: laegeuddannelsen@regionh.dk
www.laegeuddannelsen.dk

Sekretariatschef: Kristine Sarauw Lundsgaard

 

Opdateret 22 MAJ 2023