xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvad er ikke-ioniserende stråling?

Ikke-ioniserende stråling omfatter UV, synligt lys, infrarød, radio-og mikrobølger og lavfrekvente magnetfelter.

Elektromagnetisk stråling er en fællesbetegnelse for bølger, der overfører energi via svingende elektriske og magnetiske felter.

Energien af elektromagnetisk stråling afhænger af bølgernes frekvens (et mål for bølgernes svingningshastighed), som man angiver i enheden Hertz (Hz). Ved 1 Hz forstår man 1 svingning per sekund, og ved en megahertz (MHz) er der 1 million svingninger per sekund. Jo højere bølgernes frekvens, des højere er den energi, der overføres.

Elektromagnetisk stråling omfatter alle naturligt forekommende såvel som menneskeskabte strålekilder, fra de lave frekvenser (højspænding, radiobølger, mikrobølger og lignende) til de høje frekvenser (røntgen- og gammastråling). 

Kategorien ikke-ioniserende stråling betegner den lavfrekvente og dermed lavenergetiske del af det elektromagnetiske spektrum. Ioniserende stråling betegner den højfrekvente del af spektret.At stråling ioniserer, betyder at den slår elektroner ud af atomer og molekyler, hvilket ændrer deres kemiske egenskaber. Hvis dette sker i levende organismer, kan det føre til skader på dna-niveau. Derfor kan ioniserende stråling være skadeligt for mennesker.

For ikke-ioniserende stråling, som for eksempel radio- og mikrobølger, er frekvensen og dermed energien for lav til at kunne ødelægge genetisk materiale i bestrålede celler ved en direkte påvirkning.

Teknologi Frekvensområde
Elforsyning og højspændingskabler 50 Hz
AM-radio ca. 150 Hz-30 MHz
FM-radio ca. 100 MHz
Fjernaflæste elmålere ca. 444 MHz
Mobiltelefoner ca. 700 MHz -3,5 GHz
Mikrobølgeovne ca. 2,4 GHz
Bluetooth ca. 2,4 GHz
Trådløse netværk ca. 2,4 og 5,0 GHz
Solarier ca. 800 - 1000 THz
Røntgen over 30.000 THz

Sundhedsstyrelsen foretager ikke selv studier, målinger eller forskning omhandlende ikke-ioniserende stråling som for eksempel radiobølger eller mikrobølger. Vi følger derfor resultaterne af international forskning samt anbefalinger sat af WHO og EU. Sundhedsstyrelsen har desuden et tæt samarbejde med relevante myndigheder i de øvrige nordiske lande.

Opdateret 14 MAR 2024