xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kommunale omkostninger forbundet med alkoholoverforbrug

Sundhedsstyrelsen har et særligt fokus på at styrke kommunernes planlægningsgrundlag og har derfor opgjort kommunale meromkostninger til borgernes alkoholoverforbrug.

Kommunerne har på alkoholområdet ansvar for både forebyggelse og behandling og har dermed mulighed for at skabe en sammenhængende indsats.

For at styrke planlægningsgrundlaget for denne indsats, har Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) opgjort de kommunale meromkostninger til borgernes alkoholoverforbrug. 

De kommunale omkostninger er opgjort både på nationalt og kommunalt niveau.

Kommunale omkostninger forbundet med alkoholoverforbrug, nr. 3 (2017)

Kommunale omkostninger forbundet med alkoholoverforbrug, nr. 2 (2013)

Kommunale omkostninger forbundet med alkoholoverforbrug (2012)

Opdateret 06 DEC 2022