xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvad fremmer mental sundhed?

Der findes en række beskyttende faktorer, der påvirker den mentale sundhed.

Opdateret 06 DEC 2022

Blandt de beskyttende faktorer er både forhold hos det enkelte menneske, forhold i vores nærmeste netværk og fællesskaber, og endelig strukturelle eller samfundsmæssige forhold, der støtter borgerne til god trivsel.

Individuelle faktorer

De individuelle faktorer, der fremmer mental sundhed er:

 • En positiv selvopfattelse
 • Gode evner til at håndtere stress og udfordringer
 • Tro på egen formåen (”self-efficacy”)
 • En følelse af mening og sammenhæng i hverdagslivet
 • En følelse af socialt tilhørsforhold og evne til at etablere relationer
 • God fysisk sundhed
 • God nattesøvn

Sociale faktorer

De sociale faktorer eller faktorer i vores nærmeste netværk og fællesskaber, der fremmer mental sundhed er:

 • Omsorgsfulde forældre og gode familiebånd
 • Tilhørsforhold til omgivelserne
 • Støttende sociale relationer
 • Deltagelse i positive fællesskaber
 • Social anseelse, fx i skoleklassen eller blandt venner
 • Positive erfaringer med uddannelse og arbejdsliv

Strukturelle faktorer

De strukturelle eller samfundsmæssige faktorer, der fremmer mental sundhed er:

 • Trygge omgivelser
 • Gode boligforhold
 • Økonomisk sikkerhed
 • Adgang til uddannelse
 • Et støttende og trygt uddannelses- og arbejdsmiljø
 • Mulighed for beskæftigelse
 • Adgang til sociale støttefunktioner

Forebyggelsespakke til kommuner: Mental sundhed

Social ulighed i sundhed og sygdom