xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Børn og unge: Viden og redskaber til fagprofessionelle

Sundhedsstyrelsen har samlet viden og redskaber til arbejdet med børn og unge, som har vedvarende fysiske symptomer, hvor der ikke kan findes en årsag ved for eksempel blodprøver eller andre undersøgelser.

Funktionelle lidelser hos børn og unge: Viden og redskaber til fagprofessionelle

Udgivelsen indeholder både viden om funktionelle symptomer og funktionelle lidelser, og en række redskaber, som kan anvendes af egen læge eller for eksempel sundhedsplejersken sammen med barnet eller den unge. Redskaberne hjælper til at gøre barnet eller den unge bevidst om, hvad der kan udløse symptomerne, og hvordan de kan forebygges.

Funktionelle lidelser defineres som fysiske symptomer, ofte med et karakteristisk mønster, som påvirker funktionsevne og livskvalitet, og som ikke kan påvises ved blodprøver, røntgenundersøgelser eller andre medicinske tests.

Funktionelle lidelser er sygdomme som fx irritabel tyktarm, følger efter hjernerystelse og kronisk træthed, og funktionelle lidelser rammer 4-10 % af alle børn og ser ud til at være i stigning. 

Målgruppen for udgivelsen er aktører i almen praksis, øvrige praksissektor, i kommuner og på sygehusene, fx læger, sundhedsplejersker, psykologer og fysioterapeuter. 

Som supplement til udgivelsen med viden og redskaber, er der udarbejdet en redskabssamling:

Funktionelle lidelser hos børn og unge: Redskabssamling

Opdateret 15 NOV 2023