xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Planlægning af sundhedsberedskabet

Sundhedsberedskabet aktiveres, når der er et behov ud over det sædvanlige, som ikke kan håndteres inden for rammerne af det almindelige sundhedsvæsen. Kommuner og regioner er ansvarlige for at planlægge sundhedsberedskabet, og Sundhedsstyrelsen understøtter denne opgave med vejledning og rådgivning.

Driftsopgaverne i sundhedsvæsenet løses af regionerne og kommunerne. Regioner og kommuner skal derfor også sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet udover det daglige niveau ved beredskabshændelser, fx større ulykker eller epidemier.

Alle regioner og kommuner skal lave beredskabsplaner på sundhedsområdet, der skal revideres mindst hver fjerde år. Planerne skal indsendes til rådgivning hos Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsen gennemgår planerne og sikrer, at de er i overensstemmelse med de krav, der fremgår af lovgivningen, og kommer med anbefalinger til, hvordan beredskabet indrettes mest hensigtsmæssigt.

Læs mere om sundhedsberedskabet

Opdateret 14 JUN 2022