xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Trivsel i dagtilbud og i skolen

Mental sundhed og trivsel knytter sig til den måde vi er i livet. For børn og unge udgør dagtilbud og skolen væsentlige arenaer. Forskningen viser, at dagtilbud af høj kvalitet og skolemiljøet spiller en afgørende rolle for børn og unges generelle helbred og trivsel – herunder også den mentale sundhed.

De fleste børn og unge tilbringer mange timer i dagtilbud og i skolen. Her socialiserer de og det er eksempelvis skolen og klassen, som danner rammen for en stor del af børn og unges venskaber.

Skolen er et læringsmiljø – ikke blot i forhold til at opnå faglige kundskaber og færdigheder, men også i forhold til at udvikle sociale kompetencer – og det er kendt, at skolemiljøet spiller en afgørende rolle for unges generelle helbred og trivsel.

Fx er skoletilfredshed forbundet med mindre risikoadfærd, mindre frafald på ungdomsuddannelser og færre psykiske problemer, ligesom unges oplevelse af støtte fra klassekammerater og lærere har vist sig at hænge sammen med bedre mental sundhed og lavere forekomst af fysiske og psykiske symptomer.

Opdateret 06 DEC 2022