xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR-vaccination) til voksne

Voksne over 18 år, der ikke er vaccineret mod mæslinger, og som ikke har haft sygdommen, kan blive vaccineret gratis.

I april 2018 blev der indført tilbud om, at voksne kan blive vaccineret gratis mod mæslinger. Tilbuddet om gratis vaccination gælder, hvis man ikke er immun over for sygdommen, dvs. hvis man ikke allerede er vaccineret mod mæslinger, eller man aldrig har haft sygdommen.

Mæslinger er en alvorlig sygdom, der ofte har følgesygdomme som mellemørebetændelse og lungebetændelse. I sjældne tilfælde kan der opstå alvorlige komplikationer som hjernebetændelse, der kan medføre varig hjerneskade og i værste fald dødsfald.

Man kan blive vaccineret hos sin praktiserende læge eller på en privat vaccinationsklinik, og man skal bare vaccineres en enkelt gang. Mæslingevaccination bliver givet som MFR-vaccination, der beskytter mod både mæslinger, fåresyge og røde hunde.

Mæslinger er en meget smitsom virus, og derfor har stort set alle danskere, der er født før 1974, haft sygdommen. Hvis man er født før 1974, kan man dog godt blive gratis vaccineret, hvis lægen vurderer, at man har behov for vaccination.

Rejser øger risiko for mæslinger

Mæslinger er stadig udbredt mange steder i verden. Man kan blive smittet med mæslinger, hvis man ikke er vaccineret eller ikke har haft mæslinger. Udbrud af mæslinger i Danmark sker eksempelvis, når folk bliver smittet i udlandet og tager sygdommen med hjem, hvor de kan smitte andre fx små børn, der ikke er gamle nok til at blive vaccineret.

Mæslinger er elimineret i Danmark, men kan fortsat forekomme

WHO har i 2017 erklæret mæslinger for elimineret i Danmark. Det betyder, at sygdommen ikke vil kunne sprede sig i landet, og at udbrud hurtigt bringes under kontrol. Men få tilfælde, som også kan nå at smitte enkelte andre, kan forekomme. Elimination er opnået, selvom vi ikke helt opfylder målsætningen om, at mindst 95 % af alle børn får to MFR-vacciner, og det er derfor vigtigt fortsat at arbejde for at øge vaccinationstilslutningen både blandt børn og yngre voksne.

Der var i de første måneder af 2019 et mindre mæslingeudbrud i Danmark. Der har desuden været mæslingeudbrud i Danmark i 2002, 2006 og 2008, og i 2011 havde vi det største udbrud med 85 anmeldte tilfælde. Ca. en tredjedel af tilfældene var hos yngre voksne, hvoraf 70 procent var så syge, at de måtte indlægges.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer til læger for vaccination af voksne mod mæslinger

  • Hvis lægen vurderer, at der er indikation for, at en person skal tilbydes vaccination mod mæslinger, skal denne i alle tilfælde gives gratis
  • Personer født mellem 1974 og 1986 bør tilbydes vaccination, hvis de ikke tidligere har haft mæslinger eller ikke tidligere er blevet vaccineret
  • Personer født før 1974, som er født og opvokset i Danmark, antages at have haft mæslinger, og skal derfor som udgangspunkt ikke vaccineres
  • Hvis personer født før 1974 ønsker vaccination mod mæslinger, er det lægen som vurderer, om der er forhold som taler for vaccination
  • Der skal ikke tilbydes testning for at afklare immunstatus forud for vaccination
  • Udlandsrejse øger risikoen for at få mæslinger og alle personer, som skal rejse, og hvor der er tvivl om immunitet, bør tilbydes vaccination 

Om immunitet hos personer født før 1974

Grundlaget for antagelsen om, at personer født før 1974 er immune er, at undersøgelser har vist, at mæslinger i Danmark ramte ca. 95% af børn i en fødselsårgang op til årgang 1973. Der vil altså fortsat være et lille mindretal af personer opvokset i Danmark, der ikke er immune overfor mæslinger.

Endvidere kan samme antagelse ikke nødvendigvis laves for udenlandsk fødte personer, da mæslinger i andre lande har haft en anderledes epidemiologi.

Af ovenstående grunde kan det efter en konkret lægelig vurdering være relevant at vaccinere nogle personer født før 1974, der ikke er vaccineret eller har haft erkendt mæslinger, navnlig i forbindelse med rejse til udlandet.

Der bør gå ca. en måned fra man er MFR-vaccineret, til man bliver gravid

Yngre kvinder skal beskyttes mod røde hunde

Hvis en gravid kvinde bliver smittet med røde hunde, er der risiko for fosterskader. Den risiko kan man forebygge ved at blive vaccineret mod røde hunde, inden man bliver gravid. Vaccinen gives som en kombineret MFR-vaccine. Man kan nøjes med en enkelt vaccination. Hvis man allerede er MFR-vaccineret som barn eller har haft røde hunde, er man ikke i risiko for at blive smittet, og man skal derfor ikke vaccineres.

Vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. (retsinformatio.dk)

Bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v. (retsinformation.dk)

Opdateret 22 NOV 2022