xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rådgivende udvalg for nationale screenings­programmer

Sundhedsstyrelsens Rådgivende Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer har til opgave løbende at yde bred faglig rådgivning til Sundhedsstyrelsen vedrørende nationale screeningsprogrammer.

Formålet med det rådgivende udvalgs arbejde er at sikre det bedst mulige grundlag for beslutninger vedrørende konkrete nationale screeningsprogrammer i Danmark.

Sundhedsstyrelsen kan indhente rådgivning fra udvalget om:

  • screeningsområdet generelt
  • det beslutningsgrundlag, som bør være til stede for at vurdere et nationalt screeningsprogram
  • indførelse af nye nationale screeningsprogrammer
  • eksisterende nationale screeningsprogrammer, herunder informationsmateriale

Kommissorium for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer

Habilitetserklæringer for Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer

Mødereferater

Referat af 17. møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer, 26. september 2023

16. møde (2. maj 2023): aflyst

Referat af 15. møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer, 22. november 2022

Referat af 14. møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer, 10. februar 2022

Referat af 13. møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer, 19. november 2021

Referat af 12. møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer, 28. maj 2021

Referat af 11. møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer, 21. september 2020

Referat af 10. møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer, 19. november 2019

Referat af 9. møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer, 19. marts 2019

Referat af 8. møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer, 20. november 2018

Referat af 7. møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer, 15. maj 2018

Referat af 6. møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer, 20. december 2017

Referat af 5. møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer, 23. januar 2017

Referat af 4. møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer, 20. september 2016

Referat af 3. møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer, 1. juni 2016

Referat af 2. møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer, 15. september 2015

Referat af 1. møde i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Nationale Screeningsprogrammer, 22. april 2015

 

Medlemmer

Repræsentant

Udpegning

Jonas Egebart
Direktør Sundhedsstyrelsen
Forperson

Sundhedsstyrelsen

Olav Bjørn Petersen
Professor i føtalmedicin og -terapi,
Rigshospitalet

Danske Regioner

Jens Bjerg Johansen
Seniorkonsulent i Center for Sundheds- og Socialpolitik
Danske Regioner

Danske Regioner

Janne Villemoes Bigaard
Overlæge, projektchef, ph.d.
Screening, symptomer og vaccination
Kræftens Bekæmpelse

Danske Patienter

Ida Donkin
Læge, ph.d.
Nordsjællands Hospital

Etisk Råd

Ida Vogel
Professor, dr.med. og ph.d.
Institut for Klinisk Medicin og Institut for Biomedicin,
Aarhus Universitet, og Klinisk Genetisk Afdeling,
Aarhus Universitetshospital

Lægevidenskabelige selskaber

Andreas Røder
Professor, overlæge, urolog og ph.d.
Rigshospitalet

Lægevidenskabelige selskaber

Rikke Søgaard
Professor
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut
Syddansk Universitet

Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi

John Brandt Brodersen
Professor
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Københavns Universitet

Københavns Universitet

Berit Andersen
Professor, ledende overlæge
Institut for Klinisk Medicin
Aarhus Universitet

Aarhus Universitet

Søren Birkeland
Professor, cand.jur., ph.d.
Institut for Regional Sundhedsforskning
Syddansk Universitet

Syddansk Universitet

Henrik Møller
Professor i kræftepidemiologi og sundhedstjenesteforskning
Klinisk Institut
Aalborg Universitet

Aalborg Universitet

Henrik Støvring
Seniorforsker, dr. med., ph.d. og cand.scient.
Steno Diabetes center Aarhus og Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet
Professor i statistik og farmakometri på Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

Dansk Epidemiologisk Selskab

Stense Farholt
Speciallæge i pædiatri med overlægefunktion i Center For Sjældne Sygdomme
Aarhus Universitetshospital

Dansk Pædiatrisk Selskab

Opdateret 05 FEB 2024