xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Information til unge og forældre om forebyggelse af stofbrug

Forældre og andre voksne har en afgørende rolle i at forebygge, at unge begynder at bruge stoffer. Det gør en forskel, når forældre og andre voksne omkring ungeinvolverer sig og er tydelige omkring deres holdninger til stoffer.

Unge, der bruger stoffer, oplever ofte ikke selv, at de har problemer med stofferne. De har derimod ofte problemer med skolen, arbejdet, familien eller boligen og kan opleve, at stofferne hjælper dem til at håndtere problemerne. Derfor synes de ikke nødvendigvis, at de har brug for at få rådgivning eller gå i behandling.

Det er vigtigt, at de voksne er opmærksomme på signaler og gør noget, hvis de mistænker, en ung bruger stoffer. 

Forældre kan læse mere her:

Teenageforældre.dk

Snak om hash

Snak om lattergas

Unge kan læse mere her:

Alt om stoffer

Rådgivning til unge, der bruger stoffer, og til pårørende:

Netstof

Opdateret 16 DEC 2022