xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Mpox (abekopper)

Mpox er en virussygdom. Mpox smitter ved tæt fysisk kontakt som fx kys og sex, og kun når man har symptomer. De typiske symptomer er et udslæt med små blærer på huden samt influenzalignende symptomer. Nære kontakter og personer i særlig risiko kan blive vaccineret mod mpox.

Mpox (abekopper) er en virussygdom. Mpox smitter kun, når man har symptomer. Smitten sker oftest gennem direkte kontakt med de små blærer på huden. En blære kan dog være nok. Smitte sker kun sjældent ved almindelig social omgang, men typisk ved tæt fysisk kontakt fx ved sex, eller hvis man sover i samme seng.

Sygdommen vil i langt de fleste tilfælde være mild og går over af sig selv inden for 2-4 uger. Sygdommen kan dog godt gøre ondt og give smerter, særligt ved udslæt i og omkring endetarmen. Det kan også give ar, når blærerne heler.

Det er vigtigt, at du undgår sex og tæt fysisk kontakt, hvis du har mistanke om, at du er smittet eller hvis du er testet positiv. 

5 gode råde til at forebygge mpox

Se vores tema med 5 gode råd til at forebygge mpox:

 1. Vær opmærksom på symptomer 
 2. Pas på dig selv og dem, du har sex med: Vent med sex, hvis du har symptomer eller mistanke om smitte
 3. Tag kontakt til din læge ved symptomer
 4. Bliv vaccineret, hvis du er i særlig risiko – men husk at vaccination ikke er en garanti mod smitte
 5. Ring til AIDS-Fondets hotline for LGBT+-personer 

Sammen forebygger vi smitte med mpox

Spørgsmål og svar om mpox (abekopper)

1. Hvad er mpox?

Mpox er en virussygdom, som kan smitte fra menneske til menneske ved tæt fysisk kontakt, for eksempel til personer, man bor med eller har sex med. Mpox er det, som man kalder en zoonotisk sygdom, fordi den i udgangspunktet findes hos visse dyr og derfra kan overføres til mennesker.

2. Hvad er symptomerne på mpox og hvordan smitter det?

Symptomer på mpox er et udslæt med små blærer, som kan minde om skoldkopper. Blærerne sidder ofte omkring kønsorganerne og endetarmen, og under sygdomsforløbet vil de somme tider de spredes til andre steder på kroppen og i munden eller halsen. Nogle får mange blærer, men mange får få (under 10) blærer. Du kan også få influenzalignende symptomer som kulderystelser, hovedpine,muskelsmerter, træthed og hævede lymfeknuder. Disse symptomer kan opstå inden du får blærer på huden.

Mpox kan smitte fra du får de første symptomer og indtil alle skorper er faldet af blærerne og der er dannet ny hud under. Mpox smitter ved, at du kommer i kontakt med væske fra hudblærer eller sår. Selv med meget få blærer kan du smitte videre. Smitte mellem mennesker sker typisk ved tæt fysisk kontakt, fx kys, sex eller hvis man sover i samme seng. Mpox er ikke meget smitsom hvis du ikke er i tæt fysisk kontakt med en smittet.

Virus kan i ganske sjældne tilfælde overføres via luftvejene, hvis du står tæt på en smittet, som hoster eller taler højt. Eller via genstande, der har virus på sig.

Perioden fra man bliver smittet, til man får symptomer (inkubationstiden), er i gennemsnit 6-16 dage, men kan både være kortere og længere, helt op til 21 dage.

Sygdommen varer normalt omkring 2-4 uger og går for de fleste over af sig selv. I nogle tilfælde kan udslættet dog give smerter, særligt hvis det sidder i og omkring endetarmen. Der kan desuden komme ar, dér hvor blærerne har siddet. Du kan tage almindelig smertestillende håndkøbsmedicin, hvis du har smerter.

3. Er mpox en seksuelt overført sygdom?

Der er altså en risiko for smitte når du har sex med en person, som er smittet med mpox. Risikoen for smitte nedsættes, hvis du bruger kondom, men det er ikke en garanti for at undgå smitte. Mpox kan også smitte gennem genstande, der har været i kontakt med en smittet, fx sexlegetøj, sengetøj eller lignende.

Hvis du har sex med flere forskellige partnere, skal du være opmærksom på symptomer som fx udslæt, sår eller blærer, både hos sig selv og hos dine sexpartnere. Det er en god idé at få kontaktoplysninger på sexpartnere, fordi det er en hjælp, hvis der skal opspores nære kontakter.

Hvis du får symptomer på mpox, skal du undgå at have sex med andre, indtil det er afklaret, om du har mpox, og indtil du er blevet helt rask. Vi anbefaler desuden at du bliver ved at bruge kondom eller slikkelap indtil 12 uger efter udslættet er helet op.

 

4. Hvem anbefales at blive vaccineret mod mpox? 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at en særlig risikogruppe vaccineres forebyggende mod mpox. Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at nære kontakter til bekræftede tilfælde af mpox tilbydes vaccination for at beskytte mod alvorlig sygdom, hvis de er i særlig risiko.

Vaccination mod mpox beskytter godt mod sygdom, men er ikke en garanti for, at du kan undgå smitte med mpox og undgå at give smitten videre. Derfor er det vigtigt fortsat at være opmærksom på symptomer på mpox. Og har du symptomer på mpox, skal du undlade tæt fysisk kontakt med andre, indtil du ved, om du har mpox og er blevet rask igen.

 

5. Vaccination af personer i øget risiko for at blive smittet (PrEP-vaccination) 

I det nuværende udbrud af mpox ses smittetilfældene primært blandt mænd, der har sex med mænd, og som har flere skiftende partnere. Der ses desuden en større andel af smittede, som er i forbyggende PrEP behandling mod hiv eller er hiv-positive. 

Du anbefales at bliver vaccineret hvis du:

 • Modtager PrEP mod hiv.
 • Er en mand, der har sex med mænd, og har haft analt samleje med mindst to mandlige partnere inde for de sidste 12 uger, uanset om samlejet har været beskyttet eller ubeskyttet. Fast, kendt partner tælles ikke med. Brug af kondom er ikke en garanti for, at man ikke bliver smittet eller smitter andre.
 • Er en mand, der har sex med mænd, og har haft syfilis inden for de sidste 24 uger.
 • Er en mand, der har sex med mænd, og har haft klamydia eller gonorré inden for de sidste 24 uger.

Vaccinen kan også tilbydes til kvinder, non-binære og transpersoner, som er i tæt kontakt med personer, som hører til ovenstående gruppe, og derfor har en højere risiko for smitte. En læge vil vurdere, om du falder inden for gruppen for vaccination.

Hvis du har været smittet med mpox, skal du ikke vaccineres. Det gælder også, hvis du bliver nær kontakt til en smittet efter selv at have haft mpox.

 

6. Hvor kan du blive vaccineret?

Vaccination mod mpox varetages af de fem regioner, og du kan læse mere om hvor og hvordan du kan blive vaccineret på regionernes hjemmesider.

Læs her, hvor du skal henvende dig i din region for at høre om vaccinationstilbuddet mod mpox:

Hvis du bliver smittet, efter du er blevet vaccineret, skal du ikke vaccineres anden gang (2. dosis). 

7. Vaccination af nære kontakter til en smittet med mpox (PEP-vaccination)

Hvis du bliver nær kontakt til en person, som er smittet med mpox, vil du blive kontaktet af Styrelsen for Patientsikkerhed eller en læge. De vil tale med dig om, hvordan du skal forholde dig og om du kan være i målgruppen for vaccination.

Hvis du får at vide, at du er nær kontakt af den smittede selv, skal du tage kontakt til din læge eller den infektionsmedicinske afdeling på Hvidovre Hospital eller Aarhus Universitetshospital, Skejby. De kan hjælpe dig med at afklare, om du skal tilbydes vaccination.

Nære kontakter er:

 • Personer, som bor sammen med en person, der er smittet, eller er i jævnlig tæt fysisk kontakt med en smittet. Det kan fx være personer, der har sovet på værelse/i telt sammen og kærester, som ikke bor sammen.
 • Personer, som har haft sex med en, der var smittet, som havde symptomer på mpox, mens der var tæt kontakt. Man er nær kontakt, selvom der er brugt kondom ved sex.
 • Personer, der har haft direkte kontakt med hud, kropsvæsker eller ting, som kan have virus på sig, fx tøj/sengetøj. Det gælder også sundheds- og laboratoriepersonale, hvis der ikke er brugt relevante værnemidler ved behandling af en smittet, hvor de har haft tæt fysisk kontakt til patienten. Se Retningslinjer for håndtering af mpox for definition af relevante værnemidler.
 • Passagerer i fly, tog eller bus, der har siddet lige ved siden af en smittet med symptomer i mere end 8 timer. 

Hvis du får symptomer på mpox, er det vigtigt at du undgår tæt fysisk kontakt med andre personer. Læs mere i ”Hvad skal jeg gøre, hvis jeg mistænker at være smittet?” og ”Hvad skal jeg gøre hvis jeg tester positiv for mpox?”

Læs mere om at være nær kontakt

Læs mere om vaccination til nære kontakter

Læs mere om vaccination til personer i særlig risiko

8. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg mistænker at være smittet?

Hvis du mistænker at være smittet med mpox, skal du tage kontakt til din læge uden at møde fysisk op. Når du taler med din læge, kan du fortælle om dine symptomer, og hvor du tænker, at du kan være blevet smittet. Hvis din læge vurderer, at du kan være i risiko for smitte, aftaler I hvordan du kan blive testet. Hvis du skal møde op i sundhedsvæsenet til test, anbefaler vi, at du tager mundbind på.

Har du symptomer på mpox, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du undgår seksuel og tæt fysisk kontakt med andre personer. Det anbefales også, at du undgår kontakt med personer med svært nedsat immunforsvar, gravide og børn under 12 år. Det anbefales desuden at du undgår kontakt med kæledyr.

Du bør tildække alle blærer på kroppen, arme og ben med tøj. Afhængig af dine symptomer kan det være, at du skal gå i selvisolation. Læs mere om anbefalinger for selvisolation i ”Hvad skal jeg gøre. Hvis jeg tester positiv for mpox?

9. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg tester positiv for mpox?

Hvis du tester positiv for mpox, afhænger det af dine symptomer, om du skal gå i selvisolation eller ej.

Det gælder dog for alle, som tester positiv for mpox, at de skal undgå tæt fysisk kontakt til andre, herunder undgå sex, indtil skorperne er faldet af alle blærer og der er dannet ny hud under. 

Du skal gå i selvisolation hvis du har blærer/udslæt, som du ikke kan dække med tøj, når du er sammen med andre. Fx hvis du har blærer i ansigtet, på hænderne eller i munden. 

Du skal gå i selvisolation hvis du føler dig syg med fx hovedpine, feber, muskelsmerter og/eller kulderystelser. 

Du behøver ikke gå i selvisolation hvis du kan dække dine blærer/udslæt fuldstændig med tøj. Det er vigtigt at du er opmærksom på, om der kommer nye blærer. Hvis der kommer nye blærer, som du ikke kan dække, fx i ansigtet, på hænderne eller i munden, skal du gå i selvisolation. Det er også vigtigt, at du vasker eller desinficerer dine hænder tit og undgår tæt fysisk kontakt til andre personer. 

Du bør som udgangspunkt undgå at ses med personer, som er i risiko for et alvorligt forløb med mpox, hvis de bliver smittet. Hvis du i dit arbejde har tæt fysisk kontakt til andre eller arbejder med børn under 12 år, gravide eller personer med nedsat immunforsvar, skal du blive hjemme fra arbejde indtil skorperne er faldet af alle blærerne og der er dannet ny hud under. 

Læs mere om hvornår du skal gå i selvisolation og hvad du skal gøre, hvis du bliver smittet med mpox

10. Hjælper vaccination mod kopper også med at beskytte mod mpox?

Personer, der er vaccineret mod kopper, forventes at have en vis immunitet over for alvorlig sygdom med mpox. Vi kender ikke den præcise immunitet over for mpox.

Koppevaccination ophørte i Danmark i 1977, og kopper blev erklæret udryddet af WHO i 1980.

Selvom du er koppevaccineret er det stadig en god ide at blive vaccineret mod mpox, hvis du er i målgruppen. Læs mere under punkt 5 om forebyggende vaccination.

11. Er der noget særligt, jeg skal være opmærksom på, hvis jeg har kæledyr?

Hvis du vil vide mere om kæledyr i relation til mpox, kan du læse mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside: 

Fødevarestyrelsen

Opdateret 22 JUN 2023