xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nationalt Center for Mental og Digital Sundhed

Om Nationalt Center for Mental og Digital Sundhed

Mobiltelefoner, tablets og computere er blevet et naturligt og personligt redskab, som kan give os adgang til alt fra viden, underholdning og kontakt til omgivelserne på hvilket som helst tidspunkt af døgnet.

Børn bliver i dag født ind i en digitaliseret verden, hvor de kan have kontakt til venner og fællesskaber digitalt i lige så høj grad som det fysiske samvær. Hvordan påvirker det deres liv og deres sundhed? Det er bl.a. det, Nationalt Center for Mental og Digital Sundhed undersøger.

Der blev fra 2019-2022 afsat afsat 2,5 mio kr. årligt i perioden til Center for Sundhed og Digitale Medier finansieret via satspuljen. Det blev gjort for at skabe opmærksomhed på børn og unges digitale liv. Baggrunden for var et grundsyn om, at børn og unge skal have et sundt og godt liv, hvor de bl.a. indgår i gode trivselsfremmende fællesskaber.

Centeret har fået en ny bevillig for perioden 2023-2026 på 6,4 mio. kr. og samtidig skiftet navn til Nationalt Center for Mental og Digital Sundhed.

Fokusområderne for centeret vil i periode 2023-2026 være:

  • Viden om børn og unges digitale mediebrug - udarbejde anbefalinger om skærmbrug for 0-2 årige og 16-24 årige
  • Fortsat indsamling af ny viden og opdatering af eksisterende viden
  • Søvn og mental trivsel
  • Bidrage med viden til andre faggrupper

 

Centrets arbejde er relevant for borgere, fagprofessionelle og beslutningstagere

For Sundhedsstyrelsens Nationale Center for Mental og Digital Sundhed Sundhed er kerneopgave fortsat at indsamle forskningsbaseret viden på området og at formidle viden om skærmens betydning for familiers fysiske og mentale sundhed.

Sundhedsstyrelsen ser på digital mediebrug overordnet, fx på sociale medier, gaming og underholdning, og har ikke fokus på konkrete medieplatforme. Det vil sige, at centret kan sige, hvad der er af viden på nuværende tidspunkt om betydningen af at ”bruge en skærm”, men ikke kan udtale sig om betydningen af at bruge specifikke spil eller sociale medier.

Der er sat et årsværk af i Sundhedsstyrelsen til drift af. Centrets arbejde består udover at indsamle og formidle viden fra litteraturstudier også i at udarbejde anbefalinger for børn og unges brug af skærm og at indgå i samarbejde med eksterne parter som fx andre myndigheder og NGO'er.

Aktiviteter i Nationalt Center for Mental og Digital Sundhed

Det Nationale Center for Mental og Digital Sundhed har siden 2019 undersøgt de mulige sundhedsmæssige konsekvenser af den øgede digitalisering i samfundet, og den dermed stigende brug af digitale medier og anden skærmbrug blandt børn og unge. De sundhedsmæssige konsekvenser er blevet belyst ved en række litteraturstudier: 

  • Søvn – En undersøgelse af hvilken betydning børn og unges brug af digitale medier har for deres søvn (alder 0-15 år og 16-25 år)
  • Fysisk aktivitet – En undersøgelse af hvilken betydning børn og unges brug af digitale medier har for deres fysiske aktivitet (0-15 år og 16-24 år)
  • Relationer og fælleskaber – En undersøgelse af hvilken betydning børn og unges brug af digitale medier har for deres relationer og fællesskaber blandt venner og i familien (0-15 år og 16-24 år)
  • Oplevet stress – En undersøgelse af sammenhængen mellem børn og unges brug af digitale medier og oplevet stress (0-15 år og 16-24 år).
  • Internet gaming disorder og problemtatisk gaming – En undersøgelse af forekomst, karakteristika og udvikling over tid (5-18 år)

Litteraturstudierne har udgjort det muligt at udarbejde seks anbefalinger for familier med hjemmeboende børn. Anbefalingerne har samtidig være afsættet til kampagnen ”Styr på skærm”, der fokuserer på familier med små børn.

Webinar

På webinaret ”Et sundhedsperspektiv på 0-15 årige børn og unges digitale liv” den 2. november 2020 blev Sundhedsstyrelsens seks anbefalinger om børn, unges og forældres brug af skærm præsenteret. Webinaret var for ledere og medarbejdere på tværs af forskellige myndigheder, organisationer og sektorer. 

Læs om og se oplæg fra webinaret

Opdateret 22 JAN 2024