xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Kompetenceudvikling om rehabilitering på ældreområdet

På denne side finder du blandt andet en dialogkort og en film, som I kan bruge til at styrke jeres kompetencer inden for rehabilitering på ældreområdet.

Materialerne er udviklet, så de kan anvendes i en travl hverdag. De kan bruges fleksibelt og fx deles op i mindre bidder, så de passer til den tid, I har til rådighed.

Mødepakke

Mødepakken er et oplæg i PowerPoint-format, som samler op på viden, cases og spørgsmål fra ”Håndbog om rehabilitering på ældreområdet” og supplerer med viden fra andre projekter.

Uanset jeres organisering og fagligheder, er det vigtigt, at I møder borgerne (og deres pårørende) med et fælles fagligt udgangspunkt. Oplægget her kan I bruge til at skabe en fælles faglig dialog om rehabilitering og på den måde udvikle jeres rehabiliterende tilgang.

Mødepakken fokuserer på otte udvalgte temaer. I kan flytte rundt på, redigere og supplere slides med dine egne slides, så det passer til de temaer, I gerne vil fokusere på og den tid, I har til rådighed.

Målgruppen er alle medarbejdere, der arbejder med rehabilitering på ældreområdet. I kan bruge mødepakken i jeres team, på tværs af rehabiliteringsteam og hjemmepleje, på tværs af fagligheder, eller hvor I ser et behov.

Hent mødepakken & guide til mødepakken

Dialogkort

Dialogkortene tager udgangspunkt i de otte temaer, som indgår i mødepakken. For hvert tema er der en række spørgsmål, som kan sætte gang i en fælles faglig dialog om rehabilitering. Dialogkortene kan bruges i samspil med mødepakken eller særskilt.

Formålet med dialogkortene er at fremme en faglig dialog om rehabilitering, så I har et fælles fagligt udgangspunkt, når I som fagpersonale møder borgerne og deres pårørende.

Tag ét eller flere temaer op på f.eks. et teammøde. Fordel kortene imellem jer og tal sammen om spørgsmålene på kortet. I kan f.eks. starte med at gøre det to-og-to og derefter samle op i fællesskab. Det er en god idé at inddrage eksempler fra jeres egen praksis i dialogen. Afsæt ca. 15 minutter til drøftelsen af ét tema.

Målgruppen er alle medarbejdere, der arbejder med rehabilitering på ældreområdet. Brug dialogkortene som en faglig samtalestarter i jeres team, på tværs af rehabiliteringsteam og hjemmepleje, på tværs af fagligheder, eller hvor I ser et behov.

Hent dialogkortene

Filmen ”Rehabilitering – en personcentreret tilgang”

I denne film fortæller en social- og sundhedsassistent og en rehabiliteringsterapeut om, hvordan de arbejder personcentreret i deres daglige arbejde med rehabilitering. Filmen er særligt målrettet medarbejdere i hjemmeplejen, men henvender sig til alle, der arbejder med rehabilitering i ældreplejen. Filmen kan fx vises på et team- eller personalemøde og følges op af en fælles drøftelse om det at arbejde personcentreret med rehabilitering.

Spørgsmål til fælles refleksion

Spørgsmålene herunder kan I bruge til at sætte gang i en fælles drøftelse, når I har set filmen:

  • Hvad betyder det for jer, at rehabilitering er personcentreret?
  • Hvad kan I gøre for, at samarbejdet mellem jer og borgerne er ligeværdigt?
  • Kan I give et eksempel på et forløb, hvor det var svært at arbejde personcentreret? Hvad gjorde det svært?
  • Kan I gøre noget for sammen at blive bedre til at arbejde personcentreret? Hvad kunne første skridt være?
Opdateret 14 NOV 2023