xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Eksperimentel og forskningsmæssig behandling i udlandet

Ved eksperimentel behandling i udlandet, godkender Sundhedsstyrelsen det faglige aspekt, men det er patientens bopælsregion der står for den videre behandling af sagen. Ved forskningsmæssig behandling i udlandet, er det udelukkende patientens bopælsregion der behandler sagen. Sundhedsstyrelsen skal blot orienteres efterfølgende.

Godkendelse af eksperimentel behandling i udlandet

Hvis patienten skal henvises til eksperimentel behandling i udlandet, henledes til Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. Bek. § 30 stk. 4-6.

Hvis patienten ikke tidligere er vurderet af Sundhedsstyrelsens ekspertpanel for eksperimentel behandling, skal proceduren fra denne arbejdsgang følges først, og der udbedes henvisning til dette fra henvisende afdeling.

Når patienten har været vurderet ved panelet, og det ønskes at følge rådgivning omkring eksperimentel behandling i udlandet, skal behandlende hospitalslæge sende en henvisning på dette med faglig begrundelse til Sundhedsstyrelsen. Se nedenstående tjekliste for hvad henvisningen skal indeholde.

Sundhedsstyrelsen tager ikke stilling til økonomiske aspekter, alene rent faglige.

Når Sundhedsstyrelsen har godkendt det faglige grundlag for at henvise patienten til udlandet, er det derefter patientens bopælsregion, der tager stilling til, om de vil betale for den pågældende behandling jf. §30 stk. 4. Henvisende afdeling skal derfor rette henvendelse til patientens bopælsregion mhp. dette, efter godkendelsen er indhentet fra Sundhedsstyrelsen.

 

Forskningsmæssig behandling i udlandet

Forskningsmæssig behandling er inklusion i videnskabelige protokoller, hvor lægemidler testes for effekt på bestemte patientgrupper, der opfylder særlige krav fx diagnostiske kriterier og fysisk tilstand.

Forskningsmæssig behandling besluttes og planlægges i regionalt regi, og er ikke omfattet af Sundhedsstyrelsens ordning om vurdering hos panelet. Panelet kan dog, hvis de har kendskab til konkret forskningsmæssig behandling, der muligvis kan hjælpe patienten, og de vurderer at patienten kan inkluderes i protokollerne, pege på denne mulighed i deres rådgivning.

Såfremt patienten skal henvises til forskningsmæssig behandling, er det patientens bopælsregion, der godkender og betaler. Sundhedsstyrelsen orienteres blot efterfølgende om, at det har foregået - dette er beskrevet i Bekendtgørelse om ret til sygehusbehandling m.v. Bek. §29.

Hvis du er patient og har ønske om at deltage i ovenstående behandlinger, skal du kontakte din behandlingsansvarlige hospitalslæge på den afdeling, du er tilknyttet.

 

Tjekliste eksperimentel behandling i udlandet

Opdateret 20 APR 2023