xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Uønskede seksuelle oplevelser

Uønskede seksuelle oplevelser inkluderer forskellige former for  grænseoverskridende adfærd, krænkelser og overgreb af varierende karakter, som ikke nødvendigvis involverer fysisk kontakt, men også kan være verbal eller digital.

En undersøgelse udgivet af Det Kriminalpræventive Råd fandt i 2017, at seks procent af danskerne i løbet af deres liv er blevet tvunget til sex, mens yderligere fire procent i løbet af deres liv er blevet forsøgt tvunget til sex. 16 procent af danskerne er i løbet af livet blevet befamlet på intime steder mod deres vilje, mens 12 procent har oplevet nedsættende seksuelle tilråb på gaden.

Kvinder er mere udsatte for uønskede seksuelle oplevelser end mænd. Ligeledes er unge mere udsatte end ældre30. Unge med tidlige, uønskede seksuelle erfaringer har ofte symptomer på generel fysisk og psykosocial mistrivsel, ligesom oplevelser med overgreb er stærkt sammenhængende med udvikling af psykisk sygdom og mistrivsel senere i livet.

Undersøgelser viser, at personer med psykisk handicap har højere risiko for at blive udsat for seksuelle overgreb, ligesom også opvækst i ressourcesvage eller konfliktfyldte familier øger risikoen for uønskede seksuelle oplevelser.

Med væksten i anvendelsen af sociale medier ses nye fænomener inden for digitale sexkrænkelser, herunder misbrug af intime billeder eller videoer.

Det Kriminalpræventive Råd: Seksuelle krænkelser i Danmark – omfang og karakter (2017)

Opdateret 15 OKT 2019