xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Korte rådgivningsforløb - Styrket indsats for trivsel og tryghed i ældreplejen

Har I brug for sparring til at styrke jeres indsats med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder i ældreplejen? Vi tilbyder korte rådgivningsforløb til kommuner og private leverandører på ældreområdet.

Tilbuddet gælder kommuner og private leverandører på ældreområdet.

På et kort rådgivningsforløb går vi sammen med jer på opdagelse i en problematik eller udfordring, som I er optaget af. Denne udfordring skal knytte sig til arbejdet med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen. Vi samarbejder med jer om at finde handlemuligheder og forbedringstiltag, der kan bidrage til øget tryghed og trivsel for borgere og medarbejdere på jeres arbejdsplads(er).

Hvad kan I få rådgivning om?

I kan få rådgivningen om en problematik eller en udfordring, som I vil arbejde med. Det kan for eksempel være:

  • Hvordan man starter med at arbejde med forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder – eller genoptager arbejdet efter fx ledelses- eller personaleudskiftning
  • Hvordan man etablerer systematiske og trygge måder, hvor man sammen i personalegruppen kan drøfte og lære af voldsomme episoder
  • Hvordan man får spredt viden og motivation i organisationen til at arbejde aktivt med forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder
  • Hvordan man går i gang med at anvende dobbeltperspektivet i praksis
  • Hvordan man lykkes med at indfri de planer, man lavede på implementering- og læringsforløb

Rådgivningstilbuddet omfatter ikke rådgivning vedrørende situationer knyttet til den enkelte borger.

Målgruppe

Målgruppen for forløbene er ledere og nøglepersoner samt forvaltninger i den kommunale og private ældrepleje. Det kan eksempelvis være centralt placerede ledere i forvaltningen plejecenterledere, hjemmeplejeledere, udviklingsmedarbejdere, demenskoordinatorer, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Det vigtigste er, at deltagerne har ansvar for at skabe forandringer på tværs af organisationen.

Der vil være mulighed for at inddrage medarbejdere med en anden funktion eller faglighed i forløbet, hvis det er relevant.
Rådgivningen sker med udgangspunkt i en systemisk narrativ tilgang. Det betyder, at vi sammen går på opdagelse i jeres praksis og jeres situation og er nysgerrige på, hvordan I kan nå jeres ønskede mål.

Rådgivningsforløbet foregår gennem en faciliterende proces og består af:

  • Et indledende virtuelt/telefonisk møde af ca. en times varighed, hvor formål, ønskede mål og omfanget af rådgivningsforløbet afklares
  • Op til ca. tre skræddersyede faciliterende møder af ca. tre timers varighed. Forløbets omfang vil være afhængig af, hvilken problematik, I ønsker rådgivning om og det tilpasses derfor i samarbejde med jer.

Sådan søger I

Søg om et kort rådgivningsforløb ved at udfylde og sende kontaktformularen:

Kontaktformular til rådgivningsforløb

Send den udfyldte kontaktformular til: aed@sst.dk

Hvis ikke du kan få formularen til at virke, kan du bruge denne her i stedet for.

Vi behandler ansøgningerne, efterhånden som vi modtager dem. Forløbene bliver gennemført i den rækkefølge, som ansøgningerne er blevet modtaget, medmindre der aftales et senere tidspunkt.

Sundhedsstyrelsen kan afslå at tildele rådgivning til kommune/leverandør, hvis den temaet for den ønskede rådgivning ikke drejer sig om at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen.

Måske kunne I også være interesserede i

Anbefalinger og inspiration til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen.

Diplomuddannelsen ”Fra udadreagerende adfærd til tryghed og trivsel i den borgernære ældrepleje - set i et dobbeltperspektiv”. 

Demensrejseholdsforløb.

Opdateret 18 MAR 2024