xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Skiltning om salg af tobak og alkohol

Når du sælger tobak eller alkohol, er der en række krav, som du skal overholde. Her kan du læse om kravene og hente eller bestille skilte for detailsalg af tobak og alkohol.

Den, der erhvervsmæssigt sælger tobaksvarer, tobakssurrogater, urtebaserede rygeprodukter, e-cigaretter og alkohol i butikker og på internettet, har samtidig ansvaret for, at de ikke sælges til mindreårige i deres butikker, restaurationer, kiosker mv. 

Det er også dit ansvar som indehaver, at dine medarbejdere ikke sælger til mindreårige. Det er ikke tilladt at sælge: 

  • Tobaksvarer, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter til unge under 18 år 
  • E-cigaretter og genopfyldningsbeholdere (e-æske) med eller uden nikotin til unge under 18 år
  • Alkohol på 16,5 % eller derover til unge under 18 år 
  • Alkohol under 16,5 % til unge under 16 år

Læs mere herom i bekendtgørelse af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år.

Sundhedsstyrelsen har samlet de hyppigst stillede spørgsmål om skilte med oplysning om aldersgrænse for salg af hhv. alkoholholdige drikke, tobaksvarer, tobakssurrogater, urtebaserede rygeprodukter samt elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere (e-væske) med og uden nikotin. 

FAQ (senest opdateret den 30.08.23)

Billed-id og skiltning 

Alle er forpligtiget til at spørge efter og se gyldig billed-ID, hvis man er det mindste i tvivl om køberens alder. Der må ikke sælges alkohol eller tobak til unge, som ikke kan fremvise gyldigt billed-id.

Gyldig billed-id kan fx være et pas, et kørekort, eller det særlige unge-ID, som unge, fra de er 16 år, kan købe hos kommunen. Det er indehaverens ansvar, ikke køberens, at køberen er 18 år eller over. 

Salgssteder, hvorfra der foregår detailsalg af alkoholholdige drikkevarer, skal ved synlig skiltning informere om, at salg af alkohol kun kan finde sted ved kundens forevisning af gyldig billedlegitimation, hvis sælgeren er i tvivl om, at kunden opfylder aldersgrænserne for salg af tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer. Standardstørrelsen på de lovpligtige skilte er 21x21 cm.

De nærmere krav til placering og opsætning af skilte med aldersgrænser for salg af alkohol kan findes på www.retsinformation.dk:

Bekendtgørelse nr. 782 af 13. juni 2023 om opsætning og placering af skilte

Ulovligt salg af tobak, e-cigaretter og alkohol til mindreårige vil blive politianmeldt, og kan blive straffet med bøde. Der skal ved udmålingen af bøde tages særligt hensyn til, om butiksindehaveren, restauratøren, hotelværten, kantineindehaveren m.v. har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse.

Aldersskiltning i forbindelse med salg af håndkøbslægemidler hører under Lægemiddelstyrelsen. Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside her.

Spørgsmål angående lovkrav om aldersskiltning i forbindelse med udskænkning af alkohol skal rettes til Erhvervsstyrelsen på erst@erst.dk. 

Skilte om salg af tobak og alkohol 

Hent skilte til hjemmeside

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet skilte til hjemmesider, der sælger alkohol eller tobak. Skiltene er udarbejdet som webbannere. Disse skal være synlige ved køb af alkohol og tobak.

Webbannerne kan hentes herunder som zip-filer. Alle zip-filerne indeholder skilte med 3 størrelser i tre opløsninger. Størrelserne er angivet er pixelbredden, mens de enkelte størrelser har @2x og @3x endelse, som angiver opløsningen.

Pakke med skilte om billed-ID kan bestilles via Stibo Boghandel.

Skilte (sourcefiler)

Alkohol (webbanner)

Tobak (webbanner)

E-cigaretter og e-væsker (webbanner)

Tobak og tobakssurrogater (webbanner)

Tobakssurrogater (webbanner)

Urtebaserede rygeprodukter (webbanner)

Bestil fysiske skilte til butik

Skilte om billed-ID kan bestilles via Stibo Boghandel. Du kan bestille skilte ved at klikke på det relevante link under det skilt du ønsker, nedenfor.

Du kan bestille forskellige skilte alt efter hvilke varer, du sælger. Du kan maks. bestille 10 skilte ad gangen. Ved ønske om bestilling af flere skilte, skal du skrive en mail til Sundhedsstyrelsen på mail: fob@sst.dk, hvori du oplyser firma, navn, antal og formål.

Alkohol

Alkohol

 

Tobak

Tobak


 Tobakssurogater

Tobak/tobakssurogater

Tobak/tobakssurogater

 

Urtebaserede rygeprodukter

Urtebaserede rygeprodukter

 

E-cigaretter/e-væsker

E-cigaretter/e-væsker

Udlevering af fil til tryk-selv skilte

Det er muligt for salgssteder selv at trykke de lovpligtige skilte. Dette gælder også ift. tryk med henblik på klæb. Det er dog en betingelse, at alle elementer, herunder grafik, tekst m.v., har samme udseende og proportioner som Sundhedsstyrelsens skilte i standardstørrelsen (21x21 cm). Det betyder samtidig, at skilte der adskiller sig væsentligt fra Sundhedsstyrelsens design og udtryk pga. dårlig tryk, kvalitet eller andet (fx slitage) ikke er tilladt. Forhandlere skal selv afholde alle udgifter forbundet med tryk af disse skilte, samt levering af skiltene ud til forhandlerne.

Forhandlere, der ønsker at gøre brug af denne mulighed, kan kontakte Sundhedsstyrelsen på mail fob@sst.dk for at få udleveret filen til brug for tryk. I mailen bedes I oplyse firmanavn og/eller hvilke salgssteder (fx navn på kæde), som de selvtrykte skilte skal bruges i. Trykfilen leveres som Adobe Illustrator pdf-fil i CMYK-farver.

Hvis der ønskes skilte, som er større eller mindre end standardstørrelsen (21x21 cm), bør du orientere dig i nedenstående materiale om henholdsvis ”større skilte” og ”supplement til de lovpligtige skilte”.

Større skilte

Det er i henhold til bekendtgørelse nr 782 af 13. juni 2023 om opsætning og placering af skilte muligt for forhandlere at opsætte skilte, der er større end den standardstørrelse (21x21 cm), som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet. Dette er under betingelse af, at alle elementer, herunder grafik, tekst m.v., har samme udseende og skaleres i samme proportioner som Sundhedsstyrelsens skilte i standardstørrelsen (21x21 cm).

Forhandlere, der opsætter et skilt større end standardstørrelsen (21x21 cm), som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet, skal overholde reglerne om placering, som fremgår af bekendtgørelsen.

Forhandlere, der ønsker at gøre brug af denne mulighed, kan kontakte Sundhedsstyrelsen på mail fob@sst.dk for at få udleveret filen til brug for tryk af større skilte. I mailen skal det angives, at man ønsker at producere større skilte samt hvilket antal man planlægger at producere.

Forhandlere skal selv afholde alle udgifter forbundet med tryk af disse skilte. Trykfilen leveres som Adobe Illustrator pdf-fil i CMYK-farver og skal produceres i 100% eller større.

Supplement til de lovpligtige skilte

Forhandlere, der ønsker at supplere de lovpligtige skilte med skilte, der er mindre end standardstørrelsen (21x21 cm), som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet, kan kontakte Sundhedsstyrelsen på mail fob@sst.dk for at få udleveret filen til brug for tryk af skilte. I mailen skal det fremgå, at man ønsker at få tilsendt den skalerbare fil for at supplere de lovpligtige skilte, med skilte udarbejdet af Sundhedsstyrelsen.

Forhandlere kan opsætte skilte, der er mindre end standardstørrelsen (21x21 cm) under betingelse af, at alle elementer, herunder grafik, tekst m.v., har samme udseende og skaleres i samme proportioner som Sundhedsstyrelsens skilte i standardstørrelsen (21x21 cm). Opsætning af disse skilte kan ikke træde i stedet for, men alene supplere opsætning af de lovpligtige skilte.

Forhandlere skal selv afholde alle udgifter forbundet med tryk af disse skilte. Trykfilen leveres som Adobe Illustrator pdf-fil i CMYK-farver.

Skilte med aldersgrænser for køb af andre varer

Forhandlere der ønsker at opsætte skilte med aldersgrænser for køb af andre varer, som fx energidrikke, og som af hensyn til udseendet i butikken ønsker et layout, der svarer til de lovpligtige skilte, kan kontakte Sundhedsstyrelsen på mail fob@sst.dk for at få udleveret filen til brug for tryk af disse skilte. I mailen skal det angives, at man ønsker at benytte filen til skilte, der viser aldersgrænser for køb af andre varer end alkohol, tobak og e-cigaretter/e-væsker.

Skiltene skal tilpasses, så det er tydeligt, at det er butikken selv, der er afsender (fx med butikkens eget navn på skiltene), og ikke en offentlig myndighed, herunder må Sundhedsstyrelsens navn eller logo ikke fremgå af disse skilte. Filen leveres derfor uden Sundhedsstyrelsens logo.

Trykfilen leveres som Adobe InDesign (IDML-fil) i CMYK-farver. Fonten ”Raleway”, som er anvendt i dokumentet, kan downloades her.

 


Grafik til lister med neutrale oplysninger

Opdateret 02 JUN 2023