xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ansvarlig udskænkning

Unge mennesker er hyppige gæster i nattelivet, og det er vigtigt at sætte fornuftige rammer for deres færden og alkoholindtag i nattelivet. Metoden Ansvarlig udskænkning beskriver opgave- og ansvarsfordelingen mellem de forskellige aktører omkring unge og udskænkning: kommunen, politi, bevillingshavere og uddannelsesinstitutioner.

Ansvarlig udskænkning er en metode til at fremme fornuftige og trygge rammer for alkoholudskænkning på steder, hvor unge er hyppige gæster. Det gælder både i nattelivet og i andre festmiljøer som fx festivaler, fester på uddannelsesinstitutioner og på offentlige steder som parker og byrum.

Metoden Ansvarlig udskænkning beskriver opgave- og ansvarsfordelingen mellem de forskellige aktører omkring unge og udskænkning: Kommune, politi, bevillingshavere og uddannelsesinstitutioner. Organiseringen af opgaverne kan tilpasses lokale forhold.

Ansvarlig udskænkning bygger på det svenske STAD-projekt og erfaringer fra danske projekter, bl.a. Trygt natteliv. Siden STAD-projektet startede, er metoden blevet udbredt til flere byer i Europa, bl.a. via det europæiske STAD in Europe (SiE), ligesom også Trygt natteliv siden opstart er udbredt i flere danske kommuner. Metoden er tidligere blevet afprøvet i ni danske kommuner, og der er herefter udarbejdet et inspirationshæfte med gode erfaringer.

På disse sider kan du læse mere om metoden Ansvarlig udskænkning. 

Se hele pjecen "Ansvarlig udskænkning"

Opdateret 19 AUG 2021