xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fødselsdepression

Som led i en målrettet indsats vedrørende tidlig opsporing og behandling af fødselsdepression har Sundhedsstyrelsen gennemført to undersøgelser.

Den ene er en litteraturgennemgang, som vedrører eksisterende viden om systematisk opsporing af fødselsdepression med Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) eller Gotland Male Depression Scale (GMDS), behandling af fødselsdepression og strategier til at afstigmatisere og aftabuisere fødselsdepression. Litteraturgennemgangen er gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (VIVE).

Læs litteraturgennemgang her

Den anden undersøgelse er en kortlægning af, hvordan man i hhv svangreomsorgen og sundhedsplejen i hele landet arbejder med at opspore og behandle kommende forældre med tegn på fødselsdepression. Kortlægningen er gennemført af Rambøll Management.

Læs kortlægningen her

Bilag med casebeskrivelser


Opdateret 20 DEC 2022