xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Reduktion af mest indgribende tvangsformer

Alt tvang er indgribende for den enkelte patient. Men nogle typer af tvang opleves mere indgribende end andre. Når det er nødvendigt at anvende tvang, skal den i videst muligt omfang tage højde for den enkeltes ønsker og behov og opleves mindst muligt indgribende.

Som en del af 10-årsplanen har Sundhedsstyrelsen fået til opgave at undersøge, om de tvangsformer, det er muligt at anvende i dag, kan tage tilstrækkeligt højde for den enkelte patients opfattelse og vurdering af indgrebet.

Sundhedsstyrelsen skal i den forbindelse undersøge, hvordan de mest indgribende tvangsformer, herunder bæltefikseringer, akut beroligende medicin med tvang og fastholdelser, kan reduceres. Dertil skal det undersøges, om der er behov for alternative mindre indgribende tvangsformer, som kan være med til at forebygge yderligere brug af tvang.

Sundhedsstyrelsen har som led i arbejdet fået udarbejdet en rapport om patienters vurdering af tvangsformer og danske og internationale erfaringer med anvendelse af mindre indgribende tvangsformer.

Sundhedsstyrelsen har efterfølgende indhentet rådgivning fra regioner, faglige selskaber, eksperter, politiet samt bruger- og interesseorganisationer ved afholdelse af en række bilaterale møder.


Psykiatriloven

Hvornår må tvang anvendes?

Anvendelse af tvang er et meget alvorligt indgreb i selvbestemmelsesretten. Derfor er der i Psykiatriloven opstillet strenge betingelser, som skal være opfyldt for at iværksætte tvangsindgreb.

Psykiatriloven beskriver de forskellige typer af tvangsforanstaltninger, og hvornår de må anvendes. Blandt andet skal tvang udøves efter det der kaldes ”mindste middels princip”, som betyder, at tvang først på benyttes, når man har forsøgt alle andre muligheder med patientens frivillige medvirken. Samtidig skal tvangen være rimelig i forhold til det man søger at opnå og så skal den form for tvang der anvendes altid skal være mindst indgribende. 

Det er kun i forbindelse med indlæggelse og behandling på psykiatrisk eller børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling på offentlige sygehuse, at tvang må anvendes.

Læs mere i Psykiatriloven

Sundhedsstyrelsen rådgiver myndigheder og sygehuse om formålet med anvendelsen af tvang og brugen af Psykiatriloven. Derfor har Sundhedsstyrelsen udarbejdet vejledninger til bekendtgørelsen om anvendelsen af tvang, som kan findes her:

Vejledning om anvendelse af tvang m.v. i psykiatrien

Vejledning om registrering af tvang m.v. i psykiatrien

Opdateret 04 JUN 2024