xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse rådgiver Sundhedsstyrelsen for at sikre høj kvalitet og udvikling af den lægelige videreuddannelse.

Opdateret 06 JUN 2023

Rådet blev etableret i 2001 og har til opgave at rådgive sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen i alle forhold vedrørende lægelig videreuddannelse på overordnet og principielt niveau.

Rådsmedlemmer

 • Vicedirektør Steen Dalsgaard Jespersen, Sundhedsstyrelsen, formand
 • Enhedschef Claus Malta Nielsen, Sundhedsstyrelsen
 • Enhedschef Agnethe Vale Nielsen, Sundhedsstyrelsen
 • Lægelig direktør Lone Winther Jensen, Videreuddannelsesregion Nord
 • Lægelig direktør Michael Dall, Videreuddannelsesregion Syd
 • Vicedirektør Kirsten Wisborg, Videreuddannelsesregion Øst
 • Professor, dr.med. Torben Bæk Hansen, Universiteterne
 • Formand Susanne Axelsen, Lægevidenskabelige Selskaber 
 • Overlæge Gitte Valsted Eriksen, Lægevidenskabelige Selskaber
 • Klinikchef Jeanett Bauer, Lægevidenskabelige Selskaber
 • Formand Christina Neergaard Pedersen, Lægeforeningen
 • 1. reservelæge Cæcilie Trier Sønderskov, Yngre Læger 
 • Ledende overlæge Inger Brødsgaard, Foreningen af Speciallæger 
 • Anders Dupont, Praktiserende Lægers Organisation 
 • Berit Handberg, Danske Regioner
 • Centerchef Thomas I. Jensen, Danske Regioner
 • Lægelig uddannelseschef, Marit Buccarella, Danske Regioner 
 • Vicedirektør Birgitte Drewes, Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Professor, dr.med. Doris Østergaard, Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Kontorchef Randi Frydensberg Hede, Indenrigs- og Sundhedsministeriet

 

Sekretariat

 • Chefkonsulent Jacob Løbner Pedersen, Sundhedsstyrelsen

 

Permanente udvalg under Rådet

Forretningsudvalget forbereder møderne i Rådet og følger op på beslutningerne. Forretningsudvalget er sammensat af Sundhedsstyrelsen og formændene for de regionale råd for lægers videreuddannelse. Sundhedsstyrelsen varetager formandskabet og sekretariatsfunktionen. 

Prognose- og dimensioneringsudvalget udarbejder prognoser for det fremtidige lægelige arbejdsmarked efter beslutning i Rådet og skaber grundlaget for Rådets rådgivning om dimensioneringen af den lægelige videreuddannelse.

Medlemmer af Prognose- og dimensioneringsudvalget:

 • Sundhedsstyrelsen
 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Danske Regioner
 • De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
 • Lægeforeningen
 • Lægevidenskabelige Selskaber
 • Lægemiddelindustriforeningen
 • De sundhedsvidenskabelige fakulteter

Midlertidige udvalg kan med Sundhedsstyrelsens tilladelse nedsættes af Rådet til behandling af særlige spørgsmål.