xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Styrket indsats for unge med hjerneskade

I forlængelse af Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade blev der udmøntet en ansøgningspulje til projekter, der kunne styrke den regionale indsats for unge med hjerneskade. De gennemførte projekter blev evalueret i 2018.

Som led i finanslovsaftalen for 2012 blev der afsat i alt 100 mio. kr. til at styrke den regionale indsats for unge med hjerneskade. Midlerne blev udmøntet via en ansøgningspulje af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i forlængelse af Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer for voksne samt børn og unge med erhvervede hjerneskader.

Formålet var, at unge patienter med hjerneskade bedst muligt generhverver deres tabte funktionsevne, således at de på bedste måde kan klare dagligdagen, deltage i det sociale liv, herunder eventuelt arbejdslivet.

Fem projekter fik midler gennem puljen:

  • Bristede drømme – nyt håb (Region Midtjylland)
  • Hovedsagen for unge i Region Syddanmark – sammen om neurorehabilitering
  • Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade (Region Hovedstaden)
  • Center for Neurorehabilitering for Unge (Region Sjælland)
  • Projekt Styrket indsats for unge med erhvervet hjerneskade (Region Nordjylland)

Nyhed: Styrket indsats gør stor forskel for unge med erhvervet hjerneskade

Slutevaluering af styrket indsats til unge med erhvervet hjerneskade

Opdateret 23 NOV 2022