xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hygiejne ved langvarig, midlertidig indkvartering

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en vejledning om hygiejne ved langvarig, midlertidig indkvartering af mange personer. Vejledningen er primært rettet mod kommuner, øvrige statslige myndigheder og humanitære organisationer.

Formål

Vejledningen kan anvendes ved langvarig, midlertidig indkvartering af mange personer.

Specifikt handler det om situationer, hvor myndigheder har ansvar for midlertidig indkvartering af mange personer i henhold til konkret lovgivning, fx flygtninge.

Målgruppe

Vejledningens målgruppe er planlæggere af midlertidig indkvartering fx kommunale og regionale beredskabsplanlæggere, humanitære organisationer mv.

Indhold

Vejledningen omfatter alene sundhedsmæssige forhold vedrørende hygiejne og omhandler ikke øvrige relevante sundhedsmæssige forhold ved langvarig, midlertidig indkvartering af mange personer, herunder behov for vurdering og behandling af sygdomme, psykosocial støtte og rådgivning mv.

Hygiejne omfatter generelt rutiner til at opnå og opretholde renhed og sundhed for mennesker, idet renlighed fremmer sundhed og trivsel.

Renlighed skal forstås som personlig hygiejne, samt hygiejne i omgivelserne – herunder rengøring, tøjvask, affaldshåndtering, ventilation og indeklima.

Version 2022

Vejledningen er en opdatering med mindre ændringer fra den oprindelige vejledning fra 2017, der var udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af Udlændingestyrelsen, Røde Kors, Kommunernes Landsforening, Styrelsen for Patientsikkerhed, Danske Regioner, Statens Serum Institut, Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet, Trafik- og Byggestyrelsen samt Bygningsstyrelsen

Hygiejne ved langvarig, midlertidig indkvartering af mange personer

Opdateret 14 JUN 2022