xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Udvalg for Kræft

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft (kaldet ’Kræftudvalget’) er et rådgivende forum med deltagelse af de vigtigste parter og aktører indenfor kræftområdet.

Sundhedsstyrelsens Udvalg for Kræft (kaldet ’Kræftudvalget’) er et rådgivende forum med deltagelse af de vigtigste parter og aktører indenfor kræftområdet.

Udvalgets formål er at drøfte og følge aktuelle og væsentlige emner indenfor området. I sin rådgivning til Sundhedsstyrelsen skal udvalget være med til at sikre en god og hensigtsmæssig udvikling på kræftområdet til gavn for patienter og pårørende.

Udvalget kan pege på aktuelle, relevante emner, som bør tages op. Møderne planlægges i dialog med udvalgets medlemmer med henblik på at drøfte aktuelle og relevante emner for derigennem at medvirke til en stadig forbedring af forebyggelse, udredning, behandling, rehabilitering og palliation på kræftområdet.

Udvalgets opgaver

Udvalget for kræft har følgende opgaver:

  • Følge udviklingen på kræftområdet, herunder den nyeste faglige viden og forskning samt planer og initiativer på tværs af landet og sektorer
  • Pege på nødvendige nye initiativ- og udviklingsområder for at sikre bedst mulig indsats og tilrettelæggelse af området
  • Give faglig rådgivning på kræftområdet når parterne har behov herfor, fx i relation til konkrete opgaver, udfordringer, udmeldinger m.m.

Medlemmer

Medlemsliste (februar 2024)

Habilitetserklæringer

Kommissorium

Kommissorium

Referater

2023

Referat 24. august 2023

2022

Referat 20. december 2022

Referat 17. januar 2022

2021

Referat 31. maj 2021

2020

Der blev ikke afholdt møder i udvalget i 2020 grundet covid-19

2019

Referat 4. september 2019

Referat 18. marts 2019

2018

Referat 22. marts 2018

2017

Referat 15. november 2017

Referat 4. september 2017

Referat 6. marts 2017

Opdateret 02 FEB 2024