xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Servicetjek af hjerneskadeområdet

Sundhedsstyrelsen gennemførte i 2017 et servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for mennesker med en hjerneskade.

Servicetjekket var opdelt i tre spor:

  1. Data: Analyse af antal udarbejdede genoptræningsplaner (alle typer/niveauer) opgjort på regions-, sygehus- og kommuneniveau samt registrering af ventetid på genoptræning
  2. Regional implementering: Implementering af bekendtgørelsen og sundhedsstyrelsens visitationsretningslinje om genoptræning og rehabilitering i regioner og på sygehuse. Særligt med fokus på afdækning af udfordringer i forhold til stratificering af målgruppen i forhold til genoptrænings- og rehabiliteringsbehov og dermed typen af genoptræningsplan
  3. Kommunal implementering: Implementering af bekendtgørelsen og Sundhedsstyrelsens visitationsretningslinje om genoptræning og rehabilitering i kommunerne. Særligt med fokus på viden om kommunernes håndtering af patienter, der udskrives med en genoptræningsplan til almen genoptræning, og som visiteres til avanceret genoptræning samt patienter med genoptræningsplaner til specialiseret rehabilitering. Afdækningen skulle indeholde viden om, hvordan kommunen kvalitetssikrer deres tilbud til de pågældende målgrupper

En følgegruppe med repræsentanter fra blandt andet kommuner, regioner, patientforeninger og fagfolk har hjulpet Sundhedsstyrelsen med råd og vejledning under arbejdet med Servicetjekkets tre spor.

Resultatet af servicetjekket er sammenfattet i Sundhedsstyrelsens rapport. Rapporten er struktureret ud fra fem overordnede temaer, og der gives i alt 12 anbefalinger, der skal understøtte kommuner, regioner og sundhedspersonale i at løfte kvaliteten i indsatserne, så mennesker med erhvervet hjerneskade får bedre tilbud om genoptræning og rehabilitering.

Det var regeringen sammen med Dansk Folkeparti, der i finansloven for 2017 afsatte 20 millioner kroner til at sætte initiativer i gang, for at støtte indsatsen over for mennesker med erhvervet hjerneskade.

Rapport: Servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne til mennesker med hjerneskade

Opdateret 23 NOV 2022