xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne til mennesker med hjerneskade

Formålet med rapporten er at komme med anbefalinger til indsatser, der kan medvirke til at understøtte kvaliteten af genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade.

ANBEFALINGER 10 NOV 2017

Formålet med rapporten er at komme med anbefalinger til indsatser, der kan medvirke til at understøtte kvaliteten af genoptræning og rehabilitering til voksne med erhvervet hjerneskade. 

Rigsrevisionen har i november 2016 udarbejdet en beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade. Baggrunden for Rigsrevisionens undersøgelse var regeringens evaluering af kommunalreformen i 2013. Rigsrevisionens rapport viste en række udfordringer i sammenhængen mellem sygehus og kommune samt kvaliteten i kommunernes tilbud om genoptræning.

I finanslovsaftalen for 2017 blev Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti enige om at afsætte en ramme på 5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til en øget indsats til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade, der udmøntes med afsæt i et servicetjek af området.

Sundhedsstyrelsen har derfor iværksat et servicetjek af området med henblik på at pege på nogle initiativer til udmøntning af de afsatte midler. Hovedparten af midlerne fra finanslovsaftalen udmøntes til initiativer på baggrund af servicetjekket, mens en begrænset del er anvendt til at gennemføre selve servicetjekket.