xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Behandlerfarmaceut

En behandlerfarmaceut kan ordinere dosisdispensering og genordinere visse receptpligtige lægemidler under nærmere fastlagte omstændigheder.

Opdateret 31 OKT 2019

Formålet med uddannelsen til behandlerfarmaceut er at uddanne apoteksansatte farmaceuter til at kunne

  • foretage ordination af dosisdispensering med tilskud af lægeordineret medicin til patienter, der er i stabil behandling, og hvor der foreligger en aktiv ordination og
  • foretage genordination af visse receptpligtige lægemidler til patienter, som er i stabil behandling hermed.

Uddannelsen er fastlagt af Sundhedsstyren og varetages af Pharmakon. Information om uddannelsen findes på Pharmakons hjemmeside www.pharmakon.dk.

Bekendtgørelse om uddannelse af behandlerfarmaceuter