xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Frit valg af genoptræningstilbud

Når du bliver udskrevet fra sygehuset, akut modtageafsnit eller ved afslutning af ambulant forløb og har fået tilbudt genoptræning, kan du frit vælge mellem forskellige genoptræningstilbud, både i din egen kommune og under visse omstændigheder i andre kommuner. På denne side kan du læse mere om din ret til frit valg af genoptræningstilbud.

Hvis du har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra et sygehus, akut modtageafsnit eller ved afslutning af ambulant forløb, kan du frit vælge mellem forskellige genoptræningstilbud i din egen kommune. Det gælder både kommunens egne institutioner og eksterne leverandører, som har en aftale med din kommune.

Du kan også frit vælge et genoptræningstilbud i en institution, som drives af en anden kommune end din egen – men du kan ikke vælge genoptræningstilbud fra en anden kommunes eksterne leverandør.

Vælger du en genoptræningsinstitution i en anden kommune end din egen, kan institutionen af kapacitetsmæssige årsager afvise at modtage dig, hvis den fx har væsentlig længere ventetider end andre kommunale genoptræningsinstitutioner, og hvis væsentlige hensyn til kommunens egne patienter ellers vil blive tilsidesat.

Din egen kommune har pligt til at informere dig om muligheden for at vælge mellem fagligt relevante genoptræningstilbud i din og andre kommuner. Det skal ske, første gang du er i kontakt med kommunen om genoptræning.

Hvis du er blevet henvist til at få specialiseret genoptræning i det regionale sygehusvæsen efter udskrivning fra sygehus, akut modtageafsnit eller ved afslutning af ambulant forløb, gælder din ret til frit sygehusvalg også her.

Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner (2014), kap 10

Valg af privat leverandør

Som borger har du ret til at kunne vælge en privat leverandør, hvis du udskrives fra et sygehus med en genoptræningsplan, og din kommune ikke kan påbegynde din genoptræning inden for syv dage efter udskrivelsen.

Opdateret 23 NOV 2022