xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Børn og unges seksualitet

Vores seksualitet og måder at håndtere den på grundlægges i barndom og ungdom, og der er derfor behov for en løbende indsats, der er tilpasset den enkeltes alder og udviklingsniveau.

Sundhedsstyrelsen støtter en række aktiviteter til styrkelse af kommunernes indsatser på området, bl.a. når det gælder retningslinjer i daginstitutioner, seksualundervisning i grundskolen, rådgivning til unge, og oplysningsindsatser.

Før-skolebørn

Børn har en naturlig nysgerrighed på krop, køn, følelser og reproduktion. Den medfødte seksualitet kommer til udtryk på forskellig vis på forskellige alderstrin, og den adskiller sig markant fra den voksnes seksualitet ved bl.a. at være langt mere diffus og uden fokus på kønsorganerne.

Som forælder kan du opleve at være usikker omkring barnets naturlige seksuelle udvikling. Den usikkerheden kan betyde, at det er svært at støtte dit barn i sin udvikling, og at du kan komme til at pålægge dig selv og dit barn uhensigtsmæssige restriktioner, unødige bekymringer og skam.

Som forælder kan du finde mere information om hvordan du kan forstå og tale med dit barn om deres krop, grænser og seksualitet hos Sex & Samfund.

Sex & Samfund: Børns seksualitet

Børn og unge

Når det gælder børn og unge, handler seksuel sundhed om at lære om grænser, tolerance og fysisk og følelsesmæssig trivsel. Mange har deres seksuelle debut i ungdommen. Det kan åbne for nye følelser og spørgsmål om seksualitet og kærlighed, som de kan have brug for at tale om med andre.

Det er også centralt at lære unge at beskytte sig selv mod uønsket graviditet og sexsygdomme, ligesom unge og forældre skal oplyses om tilbud om gratis HPV-vaccination. Seksualundervisning i grundskolen skal tilbydes på alle klassetrin og fra 2023 på alle gymnasiale ungdomsuddannelser. Sundhedsstyrelsen støtter Uge Sex-indsatsen, der gennemføres af Sex & Samfund.

Unge, der på forskellig måde er i særlig risiko for seksuel mistrivsel er et særligt fokus for Sundhedsstyrelsen. Det kan fx være unge tilhørende etniske minoriteter, unge tilknyttet sociale tilbud og unge, der er uden for uddannelsessystemet.

Det kan være en særlig udfordring at nå unge, der har forladt grundskolen, fordi der ikke på alle ungdomsuddannelser er seksualundervisning, og da ikke alle unge er i uddannelsessystemet efter grundskolen. Derfor er unge en gruppe, der har særligt fokus.

Sundhedsstyrelsen gennemfører løbende kampagner om sikker sex, kondombrug og seksuel trivsel rettet unge med deltagelse af foreninger, virksomheder, kommuner, skoler og uddannelsessteder mv, og som har til formål at komme ud til unge, der har forladt grundskolen.

For at fremme den seksuelle sundhed kan man i skoler og kommuner arbejde med at kvalificere seksualundervisningen, og i daginstitutioner kan der være fokus på barnets naturlige seksuelle udvikling. Der er udarbejdet en model for kvalificering af seksualundervisning i grundskolen.

Teenageguide

Sex & samfund: Alt om krop og sex

Sex og Samfunds underviserportal (Uge Sex)

AIDS-fondet: Test og rådgivning for LGBT+-personer og unge mellem 15 og 29 år

Opdateret 10 OKT 2023