xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Højspænding

Der dannes svage magnetfelter omkring alle ledninger, kabler og apparater, og magnetfelterne er særligt stærke omkring højspændingskabler.

Elmaster

Elnettet i Danmark er baseret på vekselstrøm med frekvensen 50 Hz. Omkring en strømførende leder er der altid et magnetfelt. Det betyder, at der omkring alle ledninger, kabler og apparater dannes svage magnetfelter.

Energien fra disse magnetfelter er meget lav i boliger, og hvor mennesker i øvrigt færdes. Højspændingskabler kan derimod danne væsentligt stærkere magnetfelter, som dog mindskes med afstanden. Til gengæld er man typisk udsat for magnetfeltet fra højspændingskabler over længere tid.

Er der en sammenhæng mellem eksponering og sygdom?

WHO vurderede i 2002, at lavfrekvente magnetfelter fra højspændingskabler muligvis er kræftfremkaldende. Det betyder, at man ikke med sikkerhed kan udelukke, at der kan være en sammenhæng mellem eksponering for lavfrekvente magnetfelter og udvikling af kræft.

WHOs vurdering har baggrund i videnskabelige studier, der har vist en svagt øget forekomst af leukæmi hos børn, der er vokset op i boliger tæt på højspændingskabler. Danske sundhedsdata viser, at ca. 5 børn ud af 100.000 årligt får konstateret leukæmi. Der er ikke fundet nogen biologisk mekanisme, der kan forklare, hvordan eksponering for lavfrekvente magnetfelter kan forårsage leukæmi.

Videnskabelige studier har ikke kunne påvise en sammenhæng med andre kræftsygdomme, hverken for børn eller voksne. 

Anbefalinger

Sundhedsstyrelsen anbefaler forsigtighed ved opsætning af højspændingskabler, så man sikrer sig, at magnetfelterne minimeres:

  • Nye boliger og nye institutioner, hvor børn opholder sig, bør ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg.
  • Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner.

Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt. Det må derfor afgøres i den enkelte situation, ud fra en vurdering af den konkrete eksponering.

Læs mere om magnetfelter fra højspænding hos Energinet: Magnetfelter

Vurdering af kræftrisiko

WHOs agentur for kræftforskning, IARC, klassificerede i 2002 lavfrekvente magnetfelter som muligvis kræftfremkaldende. Vurderingen skyldtes forskningsresultater, der indikerede en mulig sammenhæng med leukæmi hos børn. Man fandt ingen indikationer for en sundhedsrisiko hos voksne. 

 

Læs rapporten

IARCs klassifikationssystem

Klasse 1: Kræftfremkaldende for mennesker

Klasse 2A: Sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker

Klasse 2B: Muligvis kræftfremkaldende for mennesker

Klasse 3: Kan ikke klassificeres

 

Læs mere på IARCs hjemmeside

Opdateret 14 MAR 2024