xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Udarbejdelse af anbefalingerne

Anbefalingerne er blevet udarbejdet i en proces med inddragelse af lang række af fagfolk og interessenter på området, som har rådgivet Sundhedsstyrelsen.

I arbejdet med de kommende anbefalinger blev der blandt andet sat fokus på følgende fem områder:

  1. Den præhospitale indsats, som sker uden for sygehuset
  2. Akutmodtagelser og akutsygehuse
  3. Den akutte almenmedicinske sundhedsindsats i vagttid
  4. Den akutte indsats til mennesker med psykiske lidelser
  5. Samarbejdet med kommunerne om den akutte sundhedsindsats

Den 3. december 2018 blev der afholdt en national konference om den akutte sundhedsindsats, og anbefalingerne har været i bred offentlig høring i perioden november 2019 - januar 2020.

Læs mere om konferencen og se alle oplæg

Opdateret 09 OKT 2020