xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Et typisk patientforløb ved osteoporose

Eksempel på et typisk forløb, hvis du skal undersøges for osteoporose. Dit forløb kan dog være anderledes.

Osteoporose - Scanning

Eksempel på et typisk patientforløb

nummer et

Du eller en læge får mistanke om osteoporose

Hvis der opstår mistanke om, at du kan have osteoporose, kan din læge bestille en tid til skanning af dine knogler. Aftal gerne med den, der bestiller din skanning, hvordan du får svar på den. I afsnittene om Risikofaktorer kan du læse om, hvorfor man typisk får mistanke om osteoporose.
nummer to

Sygehuset indkalder dig til skanning

Når en læge har bestilt en tid til knogleskanning, skal du vente på, at sygehuset indkalder dig til skanning. Du modtager et indkaldelsesbrev fra sygehuset enten i e-Boks eller som fysisk brev i din postkasse. I brevet står blandt andet på hvilket tidspunkt og på hvilket sygehus du skal skannes, og hvordan du skal forberede dig.
nummer tre

Du skal have svar på skanningen hos en læge

Du aftaler med den læge, der bestilte skanningen, hvordan du får svar på, om du har osteoporose. Nogle gange giver den, der skanner dig, et foreløbigt svar på, hvad skanningen viser. Men det er altid lægen, som ud fra en samlet vurdering, giver dig svar på, om du har osteoporose.
nummer fire

Skal jeg have lavet andre undersøgelser?

Hvis skanningsbilledet viser tegn på osteoporose, skal du ofte have taget blodprøver. Du skal eventuelt også have andre undersøgelser, for eksempel røntgenbilleder. I visse situationer udføres der, samtidigt med skanningen, en vurdering af, om du har sammenfald i ryggen. Lægen, der giver dig svar på skanningen, fortæller dig, hvad der videre skal ske.
nummer fem

Hvad skal jeg gøre, hvis skanningen viser at jeg ikke har osteoporose?

Selvom du ikke har osteoporose, vil lægen i nogle tilfælde anbefale dig at passe særligt på dine knogler. Det afhænger af, hvorfor du blev undersøgt for osteoporose. Lægen taler med dig om, hvad du fremadrettet kan gøre. Du kan læse mere under Knoglevenlig livsstil.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har osteoporose?

Lægen taler med dig om, hvad du fremadrettet kan gøre og hvilken behandling, der er relevant for dig. Der kan du også få gode råd om kost, livsstil og fysisk aktivitet, der er tilpasset dig.

Forstå resultatet af din knogleskanning

Når du er blevet undersøgt for osteoporose, har du sandsynligvis fået en knogleskanning i en DXA-skanner. DXA-skanneren måler indholdet af kalk i knoglerne ved hjælp af svage røntgenstråler. På den måde får man et mål for knoglemassen. Knoglemassen kaldes også for knoglemineraltæthed eller BMD, som står for Bone Mineral Density. Jo mere kalk, der er i knoglerne, jo stærkere er de.

Forstå din T-score

Resultatet af skanningen er en T-score. T-scoren måler hvor meget, ens knoglemasse afviger fra knoglemassen hos en normal 30-årig kvinde (brudrisiko er uafhængig af køn). Har du for eksempel en T-score på 0, så har du en knoglemasse som en person på 30 år af samme køn. Hvis T-scoren er mindre end 0, betyder det, at du har en lavere knoglemasse end en normal 30-årig af samme køn. Jo mere din T-score er i minus, jo lavere knoglemasse har du altså. Knoglemassen, og dermed T-scoren, falder gradvist efter 30-års alderen.


Du får normalt målt en T-score i hoften og i lænderyggen. Det er det laveste af de to tal, altså det, der er "mest minus", der er med til at afgøre, om du har osteoporose. Ved en T-score på -2,5, eller lavere, har du osteoporose. De fleste med osteoporose har en T-score mellem -2,5 og -4,0. Hvis T-scoren er let nedsat, det vil sige -1 eller derunder, men ikke nok til at tale om osteoporose, kalder man det osteopeni.

Osteoporose konsultation

Hvad skal der ske, når jeg har fået at vide, at jeg har osteoporose?

Du vil i de fleste tilfælde blive tilbudt behandling med medicin mod osteoporose. Tal med din læge om, hvilken medicinsk behandling, der passer bedst til dig. Det er også vigtigt, at du tilpasser din livsstil, så du kan leve knoglevenligt. 

En læge giver dig en behandlingsplan

Du vil få en plan for din medicinske behandling ved en samtale hos lægen. Hvis du er i tvivl om, hvad der skal ske, skal du kontakte din praktiserende læge eller den læge, der har ansvaret for din behandling.

Hvilken medicin skal jeg have?

Du kan læse om de forskellige typer af medicin i afsnittet Medicinsk behandling. Du skal fortsætte med medicinen, selvom du ikke mærker noget til din osteoporose. Hvis du har mistanke om, at du ikke tåler medicinen, er det vigtigt, at du taler med din læge om det.

Hvordan skal jeg tilpasse min livsstil?

Sideløbende med medicinsk behandling, er det vigtigt at leve knoglevenligt gennem træning, kost og tilskud af kalk og D-vitamin. Du skal fortsætte med den knoglevenlige livsstil, selvom du ikke mærker noget til din osteoporose. Du kan læse mere om knoglevenlig livsstil her Knoglevenlig livsstil.

Hvad kan jeg selv gøre, hvis jeg har osteoporose?

Du kan ofte selv gøre meget for at leve godt med din osteoporose. Det kan du læse mere her: 

Viden om knoglebrud og sammenfald

Spørgsmål og svar 

Du skal til kontrol

Du aftaler med din læge, hvornår du skal til kontrol. Til kontrol holder man øje med dine knoglers udvikling, og hvordan det går med din medicinske behandling. Kontrolbesøg foregår hos din praktiserende læge eller på sygehuset.

Hvor ofte skal jeg til kontrol?

Hvor ofte, du skal til kontrol, afhænger af netop din osteoporose, og den medicinske behandling, du får. Du kan læse mere om dette under Medicinsk behandling. Du aftaler med den læge, der har ansvaret for din behandling, hvornår du skal til kontrol.

Hvad sker der til kontrol?

Typisk skal du skannes igen for at holde øje med, hvordan dine knogler har det, efter du er startet i behandling med medicin mod osteoporose. Lægen vil også tale med dig om, hvordan det går med at tage medicinen, og om du har gener af den, og hvordan det går med træning, kost og andre tiltag.

Skal jeg blive ved med at tage medicin?

Til kontrol skal I sammen finde ud af, om du skal fortsætte med behandlingen med medicin, eller om du kan holde pause. Det afhænger af typen af behandling, hvordan dine knogler har det, og hvordan det går med at tage medicinen. Det er vigtigt, at du fortsætter med din medicin, medmindre du aftaler noget andet med din læge. Det gælder også, selvom du ikke mærker noget til din osteoporose.

Hvilken betydning har det, hvis jeg brækker en knogle?

Selvom du får medicin for osteoporose, er der fortsat en risiko for at få knoglebrud. Et knoglebrud kan være tegn på, at dine knogler er blevet mere skrøbelige. Det er derfor vigtigt, at du taler om det med den læge, som behandler din osteoporose, hvis du oplever symptomer på brud eller sammenfald. Lægen kan vurdere, om du skal skifte til en anden type medicin for at mindske risikoen for, at du brækker flere knogler. Du kan læse mere om knoglebrud her: Viden om knoglebrud og sammenfald.
Opdateret 06 OKT 2023