×

Nyheder

1 - 20 af 379 nyheder
 • Konference: Hvordan får vi ansvarlig udskænkning i nattelivet?

  | 19. januar 2017 |

  Sundhedsstyrelsen og Center for Rusmiddelforskning inviterer til konference om ansvarlig udskænkning i nattelivet den 15. marts 2017 i Odense.

 • Danskernes alkoholforbrug koster kommunerne milliarder

  | 12. januar 2017 |

  Danskerne har et højt alkoholforbrug, og det har store omkostninger ikke kun for den, der drikker, men også for de pårørende og for kommunen. Det viser en ny rapport, hvori Sundhedsstyrelsen opgør kommunernes omkostninger til borgere med overforbrug af alkohol.

 • Sådan er det danske sundhedsvæsen skruet sammen

  | 11. januar 2017 |

  Hvad er en praktiserende læge og en speciallæge? Hvad gør man, hvis man bliver akut syg og har brug for hjælp? Hvilke gratis forebyggende undersøgelser findes der i Danmark?

 • Sundhedsberedskab i regioner og kommuner

  | 10. januar 2017 |

  Sundhedsstyrelsen har revideret vejledningen om planlægning af sundhedsberedskabet fra 2011, der beskriver, hvad regioner og kommuners sundhedsberedskabsplaner bør indeholde. Vejledningen har øget fokus på krisestyring og strategisk ledelse.

 • Dårlig mental sundhed står sjældent alene

  | 10. januar 2017 |

  Der er en sammenhæng mellem dårlig mental sundhed og en lang række af både sociale og helbredsmæssige problemer. Men der findes samtidig gode redskaber, der kan fremme den mentale sundhed blandt borgerne.

 • Små børn har brug for at være aktive

  | 5. januar 2017 |

  Sundhedsstyrelsen har lavet en folder og to plakater, som skal inspirere forældre til børn mellem 0 og 4 år til at støtte børnene i at udvikle deres motorik og bevæge sig aktivt.

 • Færre mænd ryger - kvinder ryger videre

  | 5. januar 2017 |

  For første gang i fem år er andelen af dagligrygere faldet fra 17 procent til 16 procent i den voksne befolkning. Mændene står for nedgangen, mens kvinderne ryger videre som før. Det viser en undersøgelse foretaget af Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

 • Opdateret vejledning om lægelig behandling af opioidafhængighed

  | 4. januar 2017 |

  Sundhedsstyrelsen har opdateret og udvidet vejledningen om lægelig behandling af personer, der er afhængige af opioider.

 • Ny publikation om små børns sundhed på forskellige sprog

  | 3. januar 2017 |

  Sundhedsstyrelsen udgiver ”Sunde børn i et nyt land” på fem forskellige sprog til forældre med spæd- og småbørn, som vil have glæde af også at få de danske anbefalinger på deres eget sprog.

 • Sundhedsstyrelsen holder lukket mellem jul og nytår

  | 21. december 2016 |

  Sundhedsstyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi holder lukket fra den 24. december 2016 til den 1. januar 2017, begge dage inklusiv.

 • Fokus på kost og styrketræning til svage ældre

  | 21. december 2016 |

  Sundhedsstyrelsen har i en ny retningslinje undersøgt effekten af at sætte ind med kost og styrketræning over for svage ældre, som enten bor i eget hjem eller på plejehjem.

 • Maksimale ventetider for kræft- og hjertesygdomme for oktober og november 2016

  | 21. december 2016 |

  Regionerne har indsendt indberetninger til Sundhedsstyrelsen, om de maksimale ventetider vedrørende patienter med kræft- og hjertesygdom er blevet overholdt. Der var ingen overskridelse af ventetiderne i oktober 2016 og 1 overskridelse i november 2016.

 • Referenceniveauer for nuklearmedicinske undersøgelser er justeret

  | 19. december 2016 |

  Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse har revideret de nationale referenceniveauer for nuklearmedicinske undersøgelser, som for eksempel bliver brugt til kræftdiagnostik. Fremover er der færre undersøgelser, hvor der er sat et overordnet nationalt referenceniveau, og samtidig er de enkelte referenceniveauer revideret.

 • Aktivering og stimulering af alvorligt syge ældre kan forebygge delir

  | 15. december 2016 |

  Alt for mange alvorligt syge ældre medicinske patienter rammes af delir. Patienter med delir bliver konfuse, ændrer adfærd og kan udvikle psykoselignende symptomer. Tilstanden bliver ofte overset, og det kan føre til længere ophold på sygehuset, hæmme patientens aktivitet, føre til øget medicinforbrug og – i yderste konsekvens – være livsfarlig.

 • Høring: Nye anbefalinger for kroniske lænderygsmerter

  | 14. december 2016 |

  Sundhedsstyrelsen sender nye faglige anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med kroniske lænderygsmerter i høring. Høringsfristen er den 18. januar 2017.

 • Ved vi nok om effekten af medicin til ældre mennesker?

  | 14. december 2016 |

  Institut for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen inviterer til Stormøde den 8. februar 2017 klokken 14-17.

 • Demensrejseholdet skal besøge otte nye kommuner

  | 14. december 2016 |

  Sundhedsstyrelsen har valgt de otte kommuner, der skal være en del af Demensrejseholdets sidste fase. De otte nye kommuner er Albertslund, Ikast-Brande, Morsø, Ishøj, Langeland, Kolding, Brøndby og Middelfart. Kommunerne vil deltage i projektet i løbet af 2017 og første halvdel af 2018.

 • Hvordan bekæmper vi sammen stigmatisering af psykisk sygdom?

  | 13. december 2016 |

  Den ottende internationale konference ’Sammen mod stigmatisering’ kommer til at finde sted i København i 2017. Der er nu åbent for tilmeldinger og abstracts.

 • National kosthåndbog omsætter de officielle anbefalinger til mad og måltider

  | 13. december 2016 |

  Sundhedsstyrelsen står sammen med Fødevarestyrelsen og Kost & Ernæringsforbundet bag Den Nationale Kosthåndbog. Den viser, hvordan man lever op til de officielle kostanbefalinger, når man laver mad til mange. Kosthåndbogen skal blandt andet sikre, at der er en ensartet kvalitet i den mad, som bliver tilbudt til raske og syge på tværs af landet. I den nye version er håndbogen gjort endnu lettere at bruge i hverdagen.

 • Puljen for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2017 er åben for ansøgninger

  | 8. december 2016 |

  Private, landsdækkende non-profit foreninger og organisationer kan søge midler til indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte arbejdet med at fremme sundheden og forebygge sygdom.