xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Senfølger efter kræft hos voksne

I takt med, at vi bliver bedre til at behandle kræft, overlever flere mennesker kræftsygdomme, hvilket er positivt. Men en del mennesker oplever såkaldte senfølger af deres kræftsygdom. I forbindelse med Kræftplan IV udarbejdede Sundhedsstyrelsen en rapport om viden vedrørende senfølger efter kræft hos voksne.

I de seneste årtier har vi forbedret kvaliteten af kræftbehandlingen i Danmark. Det betyder, at andelen af mennesker, som lever efter en kræftsygdom, er steget. I dag er der således over 200.000 mennesker i Danmark, der lever et liv efter kræft. Langt de fleste af dem siger, at de er ved godt helbred og har en god eller meget god livskvalitet. Men for andre har sygdommen medført en række svære senfølger, som forringer livskvaliteten.

Det skønnes, at mindst 50 pct. af kræftramte oplever en eller flere senfølger efter kræftsygdommen. De hyppigste problemer er depression, smerter og træthed (fatigue), men der opleves også mange andre senfølger.

Der mangler generelt viden om, hvor omfattende problemstillingen med senfølger er og derfor udarbejdede Sundhedsstyrelsen i 2017 en vidensopsamling på området. Rapporten giver således et overblik over viden om senfølger. 

Vidensopsamling på senfølger efter kræft hos voksne

Opdateret 13 DEC 2022