xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forebyggelsespakke om alkohol

Formålet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol er at understøtte kommunernes arbejde med alkoholforebyggelse.

Alkoholforebyggelse involverer mange forskellige forvaltningsområder i kommunen. Tidlig alkoholdebut eller for stort alkoholforbrug skyldes ofte både kulturelle, sociale og personlige faktorer, og samtidig har et højt alkoholforbrug hos borgerne ofte konsekvenser i flere kommunale sektorer. Fx kan storforbrug og skadeligt forbrug af alkohol være en barriere for, at borgere kommer i arbejde, ligesom alkoholproblemer kan føre til langvarige forløb på socialområdet.

Hensigten med forebyggelsespakkens anbefalinger er bl.a. at bidrage til at:

  • Reducere alkoholforbruget blandt borgerne, unge såvel som voksne og ældre
  • Udskyde alkoholdebuten blandt unge
  • Opspore og hjælpe børn og unge, der vokser op i familier med alkoholproblemer
  • Opspore og henvise borgere med behov til alkoholrådgivning- og behandling

Størstedelen af anbefalingerne er baseret på en litteratursøgning af national og international litteratur med fokus på dokumentation af alkoholforebyggende metoder og indsatser. Desuden trækkes der på dokumentation fra WHO om metoderne.

Fordi der på nogle områder kun er sparsom forskning, indeholder forebyggelsespakken også anbefalinger, som er baseret på viden om god praksis og erfaringer fra kommunerne, men hvor der ikke foreligger egentlig videnskabelig dokumentation for effekten. Sundhedsstyrelsen vurderer, at anbefalingerne er hensigtsmæssige i en samlet kommunal forebyggelsesindsats på alkoholområdet.

Generelt vil den største effekt af kommunal alkoholforebyggelse opnås, når der arbejdes helhedsorienteret og med flerstrengede indsatser. Der bør således arbejdes med et alkoholforebyggende sigte i flere forskellige forvaltninger og med en kombination af fx både rammesættende og individorienterede metoder. Ligeledes kan kommunale indsatser med fordel kobles til regionale og nationale indsatser, som fx kampagner og informationsindsatser.

Forebyggelsespakke om alkohol

Opdateret 18 DEC 2019