xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

E-cigaretter

Der findes mange forskellige typer og mærker af e-cigaretter. E-cigaretter – også kaldet vapes – indeholder en væske med forskellige indholdsstoffer, som omdannes til små væskepartikler, der kan inhaleres, når væskes opvarmes. E-cigaretter indeholder ikke tobak og fås både med og uden nikotin.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om e-cigaretter

  1. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du ikke bruger e-cigaretter
  2. Sundhedsstyrelsen fraråder, at børn, unge, gravide og ammende bruger e-cigaretter
  3. Sundhedsstyrelsen advarer imod at tilsætte ting som f.eks. olier til e-væsker.
  4. Sundhedsstyrelsen anbefaler kvalitetssikret rygestoprådgivning i kombination med godkendt rygestopmedicin, hvis du vil stoppe med at bruge e-cigaretter.

Helbredskonsekvenser ved brug af e-cigaretter

Der er betydelig usikkerhed omkring, hvad det betyder for dit helbred på langt sigt at bruge e-cigaretter. Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at du ikke bruger e-cigaretter. Gravide, ammende, børn og unge frarådes at bruge e-cigaretter.

Da e-cigaretter kun har været på det internationale marked siden 2006, er der endnu ikke lavet videnskabelige studier, der gør det muligt at vurdere de langsigtede helbredsmæssige konsekvenser ved brug af e-cigaretter. 

 

Hvis du vil stoppe med at bruge e-cigaretter

Hvis du gerne vil stoppe med at bruge e-cigaretter, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du får professionel rådgivning i kombination med brug af rygestopmedicin, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen til behandling af nikotinafhængighed. 

E-cigaretter og genopfyldningsprodukter markedsføres nogle gange som en ikke-skadelig erstatning for rygning og som et rygestopmiddel, men e-cigaretter er ikke godkendt af Lægemiddelstyrelsen til behandling af nikotinafhængighed. 

Der mangler fortsat forskning på effekten af e-cigaretter som rygestopmiddel sammenlignet med ingen behandling eller godkendt rygstopmedicin. E-cigaretter kan bidrage til at fastholde afhængighed af nikotin og vanerne omkring rygning. 

Læs mere om rygestop og godkendt rygestopmedicin

Tilsyn og kontrol med e-cigaretter

Sikkerhedsstyrelsen fører tilsyn med e-cigaretter og genopfyldningsbeholdere med nikotin. 

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. e-cigaretter

  1. Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke brug af e-cigaretter
  2. Sundhedsstyrelsen fraråder at børn, unge, gravide og ammende bruger e-cigaretter
  3. Sundhedsstyrelsen advarer mod at tilsætte ting som f.eks. olier til e-væsker.
  4. Sundhedsstyrelsen anbefaler kvalitetssikret rygestoprådgivning i kombination med godkendt rygestopmedicin til gennemførelse af rygestop.
Opdateret 22 MAR 2023