xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hiv og aids

Hiv-infektion skyldes smitte med hiv (human immundefekt virus). Ubehandlet smitte med hiv er årsag til tilstanden aids, hvor man får en række følgesygdomme på grund af et nedbrudt immunforsvar. Der konstateres gennemsnitligt 250 nye tilfælde af hiv i Danmark om året, hvorimod aids nu er en sjælden sygdom på grund af den medicinske behandling, som hæmmer hiv.

Opdateret 08 JUL 2019

Globalt er der store geografiske forskelle på udbredelsen af hiv. I områder i det centrale og sydlige Afrika er op til 30 pct. af befolkningen smittet, mens forekomsten i Nordeuropa, herunder Danmark, er på under 0,1 pct. af befolkningen.

Trods den lave forekomst af hiv i Danmark konstateres der stadig nye tilfælde. I 2018 var der 218 nye tilfælde af hiv-smitte og 27 nye tilfælde af aids i Danmark. Det skønnes, at der lever 6.400 mennesker med hiv i Danmark, hvoraf ca. 600 ikke ved, at de er smittet. Hiv i Danmark forekommer hovedsageligt blandt mænd, der har sex med mænd (MSM) og blandt indvandrere fra Afrika og Asien.