xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Alkoholforebyggende indsats

Generelt vil den største effekt af alkoholforebyggelse opnås, når der arbejdes helhedsorienteret og med flerstrengede indsatser på både nationalt og lokalt niveau.

Det gælder strukturelle indsatser med fokus på reduktion af tilgængeligheden af alkohol som fx alkoholpolitikker på ungdomsuddannelser, arbejdspladser og i fritids- og foreningslivet, samt individrettede indsatser med fokus på fx information, undervisning og rådgivning.

Kommunerne har ansvaret for den borgerrettede alkoholforebyggende indsats. Sundhedsstyrelsen yder rådgivning og udarbejder anbefalinger til kommuner og andre centrale aktører om den forebyggende indsats, monitorerer udbredelsen af alkohol i befolkningen, gennemfører informationskampagner om alkoholvaner og skadevirkninger samt følger forskning om sammenhængen mellem alkohol og skadevirkninger.

 
Opdateret 15 DEC 2022