xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation

Forløbsprogrammet for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft er en ramme for organiseringen af de faglige indsatser på området

Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i 2012 et forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft. Forløbsprogrammet blev revideret i 2018 i forbindelse med Kræftplan IV.

Formålet med forløbsprogrammet er at sikre kvalitet og sammenhæng på tværs af sektorerne i den samlede rehabiliterende og palliative indsats i forbindelse med kræft så:

  • borgerne får den bedst mulige vejledning og støtte i forbindelse med deres kræftsygdom og eventuelle senfølger
  • den faglige indsats ved rehabilitering og palliation og ansvarsfordelingen og organiseringen mellem aktørerne styrkes.

Forløbsprogrammet præciserer blandt andet:

  • at indsatsen bør tilrettelægges individuelt med fokus på de rehabiliterings- og palliationsbehov, der følger med og efter en kræftsygdom
  • at alle mennesker med kræft får vurderet deres behov for rehabilitering og palliation systematisk
  • at der bør være fokus på indsatser til senfølger, der opstår i forbindelse med kræftbehandlingen – også senfølger, der opstår mange år efter endt behandling.

Det reviderede forløbsprogram kommer med en række anbefalinger vedrørende ovenstående. 

Hvad er et forløbsprogram?

Et forløbsprogram er en standardiseret beskrivelse af den tværfaglige, tværsektorielle, koordinerede og evidensbaserede sundhedsfaglige indsats samt opgavefordeling, samarbejde og koordinering mellem involverede aktører med udgangspunkt i en given patientgruppe. Forløbsprogrammerne fungerer derved som en aftalemæssig ramme mellem aktørerne om typiske indsatser for patienterne i målgruppen.

Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft

Anbefalinger for den palliative indsats

Anbefalinger for palliative indsatser til børn unge og deres familier

Opdateret 17 NOV 2022