xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nøgletal om alkohol

Sundhedsstyrelsen udgiver løbende undersøgelser og nøgletal om danskernes alkoholforbrug. Sundhedsdatastyrelsen opgør løbende antal danskere i alkoholbehandling. Her kan du læse overordnede nøgletal

De vigtigte tal om alkohol

Danskere med alkoholproblemer

 • Cirka 402.000 danskere har tegn på moderate alkoholproblemer
 • 67.000 danskere har tegn på svære alkoholproblemer

Danskere i alkoholbehandling

 • I 2022 var cirka 25.000 danskere i offentligt finansieret alkoholbehandling.

Danskere der drikker alkohol

Det seneste år:

 • 85 % af personer +16 år har drukket alkohol
 • 88 % mænd og 82 % kvinder har drukket alkohol

Mere end 10 genstande om ugen

 • 16 % af voksne danskere drikker mere end 10 genstande i løbet af en typisk uge (18 % i 2017).
 • Flere mænd end kvinder drikker mere end 10 genstande i løbet af en typisk uge (23 % mænd og 9 % kvinder).

Mere end fem genstande ved samme lejlighed

 • 9 % af voksne danskere drikker ugentligt fem eller flere genstande ved samme lejlighed (11 % i 2017)
 • Andelen af mænd, der ugentligt rusdrikker, er også større blandt mænd end blandt kvinder (13 % mænd og 5 % kvinder).

Børn i familier med alkoholproblemer

 • 9% af alle børn i Danmark har mindst en forælder med tegn på alkoholproblemer
 • 1,5 % af alle børn har mindst en forælder med tegn på svære alkoholproblemer, hvilket svarer til 109.000 børn.

Unges forbrug af alkohol

 • I 2022 var der 22 % af de 15-årige piger og 27 % af de 15- årige drenge, som drakalkohol ugentligt. En tilsvarende udvikling ses for fuldskab, og i 2022 er der 44 % af pigerne og 48 % af drengene i 9. klasse, som har prøvet at være fulde mindst to gange.
 • Målt ved binge-drinking, fuldskab og mængden af alkohol, der bliver drukket, har danske unge det højeste forbrug af alkohol sammenlignet med unge i andre europæiske lande.
  Alkoholforbruget blandt unge stiger markant ved overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse, særligt blandt unge, der begynder på gymnasiet.
 • 59 % af de 15-25-årige har været udsat for drikkepres af deres venner.
 • 24 % af 16-24-årige mænd og 14 % af 16-24-årige kvinder drikker mere end 10 genstande i løbet af en typisk uge.
 • 20 % af de 16-24-årige mænd og 13 % af de 16-24-årige kvinder drikker fem eller flere genstande ved samme lejlighed ugentligt.
Tal fra 2022

Et stort forbrug af alkohol kan have personlige, sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser for den, der drikker, men også for pårørende, ligesom der er betydelige samfundsøkonomiske konsekvenser relateret til alkohol.

Et alkoholproblem belaster alle familiens medlemmer: den voksne der drikker, partneren og børn, og det kan medføre alvorlige fysiske, psykiske og sociale problemer for alle. For børn kan problemerne vise sig både under opvæksten og senere i ungdoms- og voksenlivet.

Find flere nøgletal om danskernes alkoholforbrug

Interaktiv database om alkoholforbrug (Statens Institut for Folkesundhed)

Antal danskere med et alkoholproblem (Statens Institut for Folkesundhed)

Den Nationale Sundhedsprofil 2021

Interaktiv database om alkohol (Sundhedsdatastyrelsen)

Alkoholstatistik 2015. Kommunale og regionale data

Alkoholstatistik 2015. Nationale data

Find metoderne til opgørelse af voksne med alkoholproblemer og børn af forældre med alkoholproblemer

Antallet af personer med problematisk alkoholforbrug vil fremover blive målt ud fra CAGE-C-metoden (Sundhedsstyrelsen)

Hvert 10. barn vokser op med forældre med alkoholproblemer (Sundhedsstyrelsen)

Opdateret 01 JUN 2023