xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Valg af KBU-forløb

Efter tilmelding skal der vælges et KBU-forløb på basislaege.dk.  Her finder du praktiske oplysninger om valg af forløb.

Når du har tilmeldt dig den kliniske basisuddannelse og har modtaget en kvitteringsmail, vil du senest i uge 38 modtage en e-mail med dit lodtrækningsnummer og information om de vigtigste datoer om valg af forløb på basislæge.dk.

Lodtrækningsnummeret angiver i hvilken rækkefølge, du kan vælge forløb. Der kan være flere kandidater med samme nummer. I så fald er det ansøger fra den tidligste runde, der vælger først.

Find mere information om valg af forløb i Danske Regioners procedurer om valg af forløb under Relaterede links.

Framelding

Hvis du framelder dig KBU’en, kan du ikke genoptage uddannelsen på et senere tidspunkt.

Af hensyn til dine fremtidige kollegaer og til de involverede afdelinger skal alle, der ikke vil gøre brug af deres plads i ordningen alligevel, meddele dette på mail KBU@rm.dk senest den 3. oktober 2023 klokken 12:00.

Udsættelse af valg eller start af forløb

Du kan i følgende situationer få lov til at udsætte valg eller start af forløb (vær opmærksom på, at udsættelse ikke kan fortrydes):

  • Du gennemfører ikke den afsluttende eksamen
  • Du skal på orlov i henhold til lovgivningen
  • Du skal aftjene din værnepligt
  • Du skal tage en Ph.d.

Hvis du ønsker at udsætte valg af forløb, skal du meddele dette på mail KBU@rm.dk senest den 3. oktober 2023. Du vil stadig have samme lodtrækningsnummer i en senere runde.

Hvis du har valgt forløb, og fået lov til at udskyde forløbets start, er du sikret en plads hos samme ansættelsesmyndighed. Kontakt både ansættelsesstederne og din videreuddannelsesregion for at aftale nærmere.

Kontakt Videreuddannelsesregionerne


Nord
 (Systemansvarlig region)

Telefon: 7841 0780

E-mail: KBU@rm.dk

Syd

Telefon: 7663 1000

E-mail: videreuddannelsen@regionsyddanmark.dk

Øst

Telefon: 3866 9930

E-mail: laegeuddannelsen@regionh.dk

Opdateret 26 JUN 2023