×

Om os

Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark og er en del af Sundheds- og Ældreministeriets koncern. Sundhedsstyrelsen bistår med rådgivning på ministerområdet og yder rådgivning til andre statslige, regionale og kommunale myndigheder.

Sundhedsstyrelsens hovedopgaver er sundhedsfremme, forebyggelse og sygdomsbehandling, hvor fokus er på en lang række områder inden for forebyggende indsatser, strålebeskyttelse, uddannelse af sundhedspersonale, sundhedsberedskab samt planlægning af sundhedsvæsenet. Sundhedsstyrelsen har desuden opgaver indenfor ældre- og demensområdet.

Strategi

Sundhedsstyrelsens strategi i grafisk fremstilling (pdf)

Mission

 • Vi arbejder for sundhed for alle

Værdier

 • Ambitiøs
 • Klog
 • Modig
 • Samarbejdende
 • Nærværende

Grundfortælling

 • Vi har meget høje ambitioner for sundheds- og ældreområdet i Danmark.
 • Vi finder kloge løsninger sammen med andre.
 • Vi arbejder sammen med faglige miljøer, kommuner, regioner, private aktører og civilsamfund, og vi arbejder på tværs af fagligheder, systemer og sektorer.
 • Vi investerer viden og engagement i at løse udfordringerne på sundheds- og ældreområdet, både på kort og lang sigt. 
 • Vi ser behovet for udvikling og forandring. Vi samler interessenter, inddrager erfaringer og rådgiver på basis af fælles indsigt. 
 • Vi tænker langsigtet, men handler hurtigt, når det kræves. Vi har faglig tyngde og mod til at gå nye veje.

Styrkepositioner

Vi har et stærkt fokus på helhed og sammenhæng – for det enkelte menneske og for vores fælles sundhed

Vi arbejder sammen med de mennesker, der skaber bedre sundhed for mennesker i Danmark, og vi har et særligt ansvar for at sikre, at indsatserne på sundheds- og ældreområdet hænger sammen på tværs af sektorer og fagligheder.

Vi skaber bedre sundhed og ældreomsorg – sammen med andre

Vi engagerer os. Vi investerer ressourcer, indsigt og viden. Vi går gerne forrest, men vi kan ikke gøre det alene. Nærvær og stærke partnerskaber er en forudsætning for at sikre de bedste rammer for et sundt liv for alle.

Vi sætter rammer og retning – også på kontroversielle områder

Vi sætter rammer og retning på sundheds- og ældreområdet. Vi har et særligt ansvar på områder, hvor faglige løsninger er svære og kontroversielle. Vi formidler faglig konsensus, men vi er parate til at skære igennem, hvor det kræves.


Opdateret 3. januar 2017