xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Årsrapport

Årsrapporterne giver en overordnet gennemgang af Sundhedsstyrelsens væsentlige faglige og økonomiske resultater.

Facade Sundhedsstyrelsen

I Sundhedsstyrelsens årsrapport kan du se Sundhedsstyrelsens samlede udgifter og indtægter fordelt på faglige formål. Du kan f.eks. se størrelsen af vores bevilling, og hvad vi opkræver i gebyrindtægter.

Der er også en gennemgang af mange af vores resultater og leverancer. Mange leverancer er aftalt i politiske aftaler mellem regeringen og forskellige partier i Folketinget. Og nogle leverancer er aftalt med tidsfrist mv. i resultatkontrakterne.

Endelig beskriver vi Sundhedsstyrelsens strategi og faste opgaver i årsrapporten.

Opdateret 21 SEP 2022

Årsrapporter