xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nationalt beredskab

Sundhedsstyrelsen er del af det nationale beredskab i Danmark. Vi samarbejder med andre myndigheder om beredskabsplanlægning, og vi har fast plads i de nationale stabe, der træder sammen, hvis Danmark oplever en beredskabshændelse.

Hvis Danmark oplever en hændelse så omfattende, at der er behov for en særlig indsats, aktiveres det nationale krisestyringssystem. Det kan fx være ulykker eller angreb, voldsomt uvejr eller planlagte begivenheder som fx politiske topmøder.

Regeringens krisestyringsorganisation, NOST og lokale beredskabsstabe

Det nationale krisestyringssystem er bygget op omkring en række tværgående krisestabe:

  • Regeringens krisestyringsorganisation, bestående af Regeringens Sikkerhedsudvalg og Embedsmandsudvalget for Sikkerhedsspørgsmål
  • Den Nationale Operative Stab (NOST) og Det Centrale Operative Kommunikationsberedskab (DCOK), som ligger i regi af Rigspolitiet og træder sammen ved behov for national koordination i forbindelse med en beredskabshændelse
  • 12 lokale beredskabsstabe i Danmarks 12 politikredse, som træder sammen ved behov for lokal koordination i forbindelse med en beredskabshændelse

IOS

Ved hændelser i udlandet kan myndighederne desuden aktivere Den Internationale Operative Stab (IOS) med henblik på at skabe en hurtig og effektiv koordineret indsats, der kan bistå danske borgere. IOS ligger i regi af Udenrigsministeriet.

 

Sundhedsstyrelsen deltager som overordnet sektoransvarlig myndighed for sundhedssektoren fast i både NOST og DCOK, mens Styrelsen for Patientsikkerhed efter behov deltager i de lokale beredskabsstabe.

Sundhedsstyrelsen deltager desuden i en række andre faste nationale beredskabsfora og underviser i sundhedsberedskabets rolle ved en række kurser, blandt andet Beredskabsstyrelsens generelle beredskabskurser.

Krisestyringssytemet i Danmark (Beredskabsstyrelsen)

Opdateret 14 JUN 2022