xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR-vaccination) til voksne

Voksne over 18 år, der ikke er vaccineret mod mæslinger, og som ikke har haft sygdommen, kan blive vaccineret gratis.

I april 2018 blev der indført et tilbud om, at du kan blive vaccineret gratis mod mæslinger. Tilbuddet om gratis vaccination gælder, hvis du er over 18 år og ikke er immun over for sygdommen, dvs. hvis du ikke allerede er vaccineret mod mæslinger, eller aldrig har haft sygdommen.

Mæslinger er en alvorlig sygdom, der ofte har følgesygdomme som mellemørebetændelse og lungebetændelse. I sjældne tilfælde kan der opstå alvorlige komplikationer som hjernebetændelse, der kan medføre varig hjerneskade og i værste fald dødsfald.

Hvis du ikke tidligere er blevet MFR-vaccineret, kan du blive vaccineret hos din praktiserende læge eller på en privat vaccinationsklinik. Du skal kun vaccineres en enkelt gang. Mæslingevaccination bliver givet som MFR-vaccination, der beskytter mod både mæslinger, fåresyge og røde hunde.

Mæslinger er en meget smitsom virus, og derfor er stort set alle danskere, der er født før 1974, immune, fordi de har haft sygdommen. Hvis man er født før 1974, kan man dog godt blive gratis vaccineret, hvis lægen vurderer, at man har behov for vaccination.

Rejser øger risiko for mæslinger

Mæslinger er stadig udbredt mange steder i verden. Du kan blive smittet med mæslinger, hvis du ikke er vaccineret eller ikke har haft mæslinger. Udbrud af mæslinger i Danmark sker eksempelvis, når folk bliver smittet i udlandet og tager sygdommen med hjem, hvor de kan smitte andre fx små børn, der ikke er gamle nok til at blive vaccineret.

Mæslinger i Danmark er meget sjældent, men kan fortsat forekomme

WHO har i 2017 erklæret mæslinger for udryddet i Danmark. Det betyder, at sygdommen ikke vil kunne sprede sig i landet, og at udbrud hurtigt bringes under kontrol.

Der var i de første måneder af 2019 et mindre mæslingeudbrud i Danmark. Der har desuden været mæslingeudbrud i Danmark i 2002, 2006 og 2008, og i 2011 havde vi det største udbrud med 85 anmeldte tilfælde. Ca. en tredjedel af tilfældene var hos yngre voksne, hvoraf 70 procent måtte indlægges.

Om immunitet hos personer født før 1974

Grundlaget for antagelsen om, at personer født før 1974 er immune er, at undersøgelser har vist, at mæslinger i Danmark ramte ca. 95 % af børn i en fødselsårgang op til årgang 1973. Der vil altså fortsat være et lille mindretal af personer opvokset i Danmark, der ikke er immune overfor mæslinger.

Endvidere kan samme antagelse ikke nødvendigvis laves for udenlandsk fødte personer, da mæslinger i andre lande har haft en anderledes epidemiologi.

Af ovenstående grunde kan være relevant at vaccinere nogle personer født før 1974, der ikke er vaccineret eller har haft erkendt mæslinger, navnlig i forbindelse med rejse til udlandet. Det vil være egen læge, som i dette tilfælde laver den konkrete vurdering af risikoen for smitte.

Yngre kvinder skal beskyttes mod røde hunde

Hvis du er gravid og bliver smittet med røde hunde, er der risiko for fosterskader. Den risiko kan du forebygge ved at blive vaccineret mod røde hunde, inden du bliver gravid. Vaccinen gives som en kombineret MFR-vaccine og du kan nøjes med en enkelt vaccination. Hvis du allerede er MFR-vaccineret som barn eller har haft røde hunde, er du ikke i risiko for at blive smittet, og du skal derfor ikke vaccineres.

Opdateret 15 SEP 2023