xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Hvad er ioniserende stråling?

Stråling er en form for overførsel af energi. Ioniserende stråling kan være både naturlig og menneskeskabt, og omfatter radioaktive stoffer så vel som strålingsgeneratorer (røntgenapparater og acceleratorer).

Ioniserende stråling forekommer i naturen og er en del af menneskets naturlige miljø. Jorden indeholder mange radioaktive stoffer, og dertil rammes den også konstant af kosmisk stråling fra verdensrummet. Radioaktivitet er betegnelsen for ioniserende stråling fra ustabile former af grundstoffer.

At stråling ioniserer, betyder at den slår elektroner ud af atomer og molekyler, hvilket ændrer deres kemiske egenskaber. Hvis dette sker i levende organismer, kan det føre til skader på dna-niveau. Derfor kan ioniserende stråling være skadeligt for mennesker.

Der findes flere typer ioniserende stråling, og de har meget forskellige fysiske egenskaber. Radioaktive stoffer kan udsende typerne alfa-, beta- og gammastråling.

Eksempler på strålingstyper

Alfastråling

Alfastråling er den mindst gennemtrængende type. I luft har den en rækkevidde på ca. 4 cm, og den kan ikke trænge igennem menneskets hud. Derimod kan et alfastrålende stof blive sundhedsskadeligt, hvis det kommer ind i kroppen. Et almindeligt eksempel er radongas, som afgiver alfastråling til lungerne, når den bliver indåndet.

Betastråling

Betastråling har en længere rækkevidde i luft og kan trænge ind i huden. Hvor gennemtrængende betastrålingen er, afhænger af dens energi.

Gammastråling

Gammastråling er en af de strålingstyper, der er mest gennemtrængende. Rækkevidden og gennemtrængningsevnen er større, jo højere energi gammastrålingen har. For at afskærme gammastråling kan der kræves en tyk væg af mursten eller beton, eller et lag af metal (bly eller stål).

Røntgenstråling

I en accelerator eller et røntgenrør kan man fremstille røntgenstråling. Den har de samme fysiske egenskaber som gammastråling, men kommer ikke fra radioaktivt henfald. I modsætning til stråling fra radioaktive stoffer dannes røntgenstråling med elektricitet, så strålingen ophører, når acceleratoren eller røntgenrøret slukkes.
Opdateret 06 OKT 2023