xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

HPV-vaccination mod kræft og kønsvorter

HPV-vaccination mindsker risikoen for at få livmoderhalskræft, analkræft og kønsvorter. Vaccinationen er en del af børnevaccinationsprogrammet og anbefales ved 12-års alderen.

Både drenge og piger tilbydes HPV-vaccination som en del af det danske børnevaccinationsprogram, når de fylder 12 år.

Børn, som bliver vaccineret på det anbefalede tidspunkt, når de fylder 12 år skal vaccineres to gang med mindst fem måneders mellemrum. Hvis børn, først bliver vaccineret, når de er fyldt 15 år skal de vaccineres tre gange.

HPV-vaccination beskytter mod kræft og kønsvorter

Når børn bliver vaccineret mod HPV, er de beskyttet mod næsten 9 ud af 10 tilfælde af analkræft og kønsvorter. Piger er også beskyttet mod 9 ud af 10 tilfælde af livmoderhalskræft og mod nogle tilfælde af kræft i skeden og de ydre kønsorganer.

HPV består af mange undertyper. HPV er årsag til sygdomme som fx kønsvorter, mens andre typer af HPV er årsag til kræfttyper hos både kvinder og mænd. Hos kvinder kan HPV forårsage livmoderhalskræft, kræft i skeden og de ydre kønsorganer, mens det hos begge køn kan give analkræft og mundsvælgkræft samt peniskræft hos mænd.

HPV er hvert år skyld i ca. 810 tilfælde af kræft i Danmark.

Vaccination før seksuel debut

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn bliver vaccineret når de fylder 12 år, fordi vaccinationen er mest effektiv, hvis den gives inden seksuel debut.

Det kan have en effekt at blive vaccineret, selvom man allerede er seksuelt aktiv. Det skyldes, at man ikke nødvendigvis er blevet smittet med en eller flere af de HPV-typer vaccinen beskytter imod.

Smitte med HPV

HPV er et virus, som smitter ved seksuel kontakt. Infektion med HPV er meget almindelig, især blandt unge. Op til 8 ud af 10 af alle kvinder og mænd vil få infektionen på et eller andet tidspunkt i deres liv. Man kan ikke mærke, at man er smittet med HPV. Der findes ingen behandling mod infektion med HPV, men hos de fleste forsvinder infektionen af sig selv igen. Hos nogle bliver virus imidlertid ved med at være der. Dette kan give celleforandringer, som kan udvikle sig til kræft.

Det er altid en god idé at bruge kondom, da det beskytter mod uønsket graviditet og seksuelt overførte sygdomme. Men kondom beskytter ikke tilstrækkeligt mod smitte med HPV, fordi virus også kan sidde på huden omkring kønsorganerne.

HPV-vaccinen og bivirkninger

HPV-vaccinen kan som al medicin og andre vacciner give bivirkninger. De kendte bivirkninger står beskrevet i HPV-vaccinens indlægsseddel.

De kendte bivirkninger, man kan få efter at være blevet HPV-vaccineret, er:

  • Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke flere end 1 ud af 10 mennesker): bivirkninger på injektionsstedet (smerte, hævelse og rødmen) og hovedpine.
  • Almindelige bivirkninger (kan påvirke 1 ud af 10 mennesker): bivirkninger på injektionsstedet (blåt mærke og kløe), feber, træthed, svimmelhed og kvalme.
  • Desuden er en række symptomer indberettet spontant efter ibrugtagning af HPV-vaccinerne. Hyppighed og sammenhæng til HPV-vaccination er ikke kendt.

Læs vaccinens indlægsseddel

Alle kan indberette et symptom, som de mener er forårsaget af vaccinen. Det gælder både sundhedspersonale og borgere. Dette kaldes en indberettet formodet bivirkning. Alle indberetninger om formodede bivirkninger ved HPV-vaccinen bliver overvåget tæt i Lægemiddelstyrelsen. Det er vigtigt ikke at sætte lighedstegn imellem indberettede formodede bivirkninger og de bivirkninger, der har en kendt sammenhæng med vaccinerne.

De kendte bivirkninger til de HPV-vacciner, der findes på markedet i Danmark, kan man læse om i vaccinernes produktresuméer og indlægssedler. De internationale og nationale lægemiddelmyndigheder vurderer løbende vacciners sikkerhed og i det omfang, der ses nye bivirkninger, vil de blive tilføjet til vaccinens produktresumé og indlægsseddel.

Der har i de seneste år været megen omtale af vaccinens sikkerhed. Store internationale undersøgelser har imidlertid vist, at HPV-vaccinen er sikker, og der er ikke fundet sammenhæng mellem at blive vaccineret og at udvikle fx autoimmune og neurologiske lidelser. 

Pjece om HPV vaccination

Se HPV-vaccinens indlægsseddel

Indberet en bivirkning

Vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.

Opdateret 22 NOV 2022